Interpretacje do przepisu
art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


11140/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.416.2018.5.GG
     ∟Czy składniki jakie zostaną przeniesione do Spółki kapitałowej stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolny od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.481.2018.1.RR
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą środków pieniężnych z polisy ubezpieczeniowej

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.477.2018.1.SJ
     ∟skutki podatkowe dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.432.2018.2.KS
     ∟skutki podatkowe obrotu kryptowalutami

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.450.2018.1.MS
     ∟skutki podatkowe spłaty nabytej wierzytelności

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.382.2018.3.LZ
     ∟skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa w drodze aportu do spółki kapitałowej

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.488.2018.1.KU
     ∟koszty uzyskania przychodów

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.434.2018.2.KU
     ∟źródło przychodów

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.432.2018.2.MG
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.263.2018.2.DS
     ∟Skutki podatkowe połączenia spółek komandytowych przez zawiązanie nowej spółki kapitałowej.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.323.2018.2.DP
     ∟Skutki podatkowe zawarcia umowy przeniesienia roszczenia o odszkodowanie.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.290.2018.2.WS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z uzyskaniem przez pracowników uprawnień do objęcia/nabycia akcji oraz ich objęciem/nabyciem, a także odpłatnym zbyciem akcji.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.286.2018.2.WS
     ∟Skutki podatkowe uzyskania uprawnień do objęcia/nabycia akcji oraz ich objęcia/nabycia, a także odpłatnego zbycia akcji.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.514.2018.1.KS
     ∟Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji otrzymanych z tytułu rozwiązania spółki komandytowej, w sytuacji gdy odpłatne zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od dnia rozwiązania spółki komandytowej

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.513.2018.1.KS
     ∟Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji otrzymanych z tytułu rozwiązania spółki komandytowej, w sytuacji gdy odpłatne zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od dnia rozwiązania spółki komandytowej

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.512.2018.1.KS
     ∟Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji otrzymanych z tytułu rozwiązania spółki komandytowej, w sytuacji gdy odpłatne zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od dnia rozwiązania spółki komandytowej

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.430.2018.2.AK
     ∟Dot. skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.381.2018.4.KS1
     ∟obowiązek pobrania podatku w związku z wypłatą wynagrodzenia na rzecz spółki jawne lub komandytowej z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.279.2018.1.AS
     ∟W którym momencie i w jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zbycia udziałów?

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.292.2018.1.DS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty zysku wypracowanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.422.2018.2.AC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.218.2018.4.MT
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym przychód podlegający opodatkowaniu z tytułu uczestnictwa w Programie powstanie u Wnioskodawcy, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dopiero w momencie odpłatnego zbycia Akcji przez Wnioskodawcę (a nie na żadnym wcześniejszym etapie) i będzie to przychód ze źródła kapitały pieniężne, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej?

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.333.2018.1.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.343.2018.1.AGR
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.334.2018.1.JK
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.332.2018.1.JK
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.300.2018.2.MR
     ∟Skutki podatkowe nieodpłatnego otrzymania opcji na akcje, skutków podatkowych realizacji opcji na akcje oraz skutków podatkowych sprzedaży akcji.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.299.2018.2.MR
     ∟Program motywacyjny.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.398.2018.1.IM
     ∟Wysokość kosztów uzyskania przychodów z tytułu pracy twórczej.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.427.2018.2.PR
     ∟w zakresie powstania przychodu z tytułu objęcia akcji w zamian za udziały i sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu w sytuacji późniejszego zbycia tych akcji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj