Interpretacje do przepisu
art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2917/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.358.2019.1.AK
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym przychody osiągnięte z tytułu najmu lokali mieszkalnych będą traktowane jako najem prywatny i mogą zostać opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%?

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.409.2019.2.KP
     ∟Czy przychody pochodzące z najmu nieruchomości Wnioskodawca może opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z zastosowaniem stawki 8,5% jako osoba fizyczna w ramach tzw. najmu prywatnego?

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.408.2019.1.KP
     ∟Czy przychody pochodzące z najmu nieruchomości Wnioskodawczyni może opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z zastosowaniem stawki 8,5% jako osoba fizyczna w ramach tzw. najmu prywatnego?

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.339.2019.1.PSZ
     ∟Czy przychód rozliczany w ramach najmu z tytułu faktury wystawionej dla spółki cywilnej w której Wnioskodawca jest wspólnikiem opodatkowany jest w całości podatkiem ryczałtowym w wysokości 8,5%, czy opodatkowana jest wyłącznie kwota 50% przychodu?

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.370.2019.1.JK2
     ∟Możliwość opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.350.2019.1
     ∟Czy Wnioskodawca może opodatkować długoterminowy wynajem lokali w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jako najem niezwiązany z działalnością gospodarczą?

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.414.2019.2.ISL
     ∟Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z najmu lokali będących pokojami hotelowymi

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.358.2019.1.MR
     ∟1. Czy przychód z najmu i dzierżawy nieruchomości wskazanych we wniosku, stanowi przychód ze źródła przychodów wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT? 2. Czy po stronie Wnioskodawcy przychód z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości wskazanych we wniosku powstaje w momencie otrzymania lub postawienia do dyspozycji pieniędzy i wartości pieniężnych zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT?

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.354.2019.1.MR
     ∟Czy najem 5 mieszkań Wnioskodawca może traktować jako najem prywatny i opodatkować 8,5% stawką ryczałtu ewidencjonowanego?

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.325.2019.2.MM
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu majątku wykorzystywanego do produkcji grzybów.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.373.2019.3.DJD
     ∟skutki podatkowe najmu Spółce cywilnej budynku mieszkalno-pensjonatowego stanowiącego majątek prywatny wspólników

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.346.2019.1.BK
     ∟Czy Wnioskodawca, jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, osiągająca przychody z tytułu najmu może odprowadzać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 8,5% zgodnie z art. 2 ust. 1a oraz art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w przypadku najmu krótkoterminowego?

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.438.2019.6
     ∟Przychód z planowanego najmu nieruchomości przez Wnioskodawcę na rzecz spółki komandytowej będzie mógł być opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. 3 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w wysokości 8,5% jeśli przychód nie przekroczy kwoty 100 000 zł, natomiast w przypadku gdy przychody z najmu przekroczą kwotę 100 000 zł, wówczas nadwyżka będzie podlegać opodatkowaniu ryczałtem w wysokości 12,5%.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.401.2019.6.KP
     ∟W zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu lokalu mieszkalnego.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.510.2019.1.ST
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomościach

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.330.2019.3.WM
     ∟1. Czy po zamknięciu działalności gospodarczej i przekazaniu lokalu do majątku prywatnego, Wnioskodawca może wynajmować go tym samym najemcom, a przychody uzyskiwane z tego tytułu zakwalifikować do źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8.5%? 2. Czy nadal to będzie działalność gospodarcza, czy też najem prywatny?

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.345.2019.1.AK
     ∟1. Czy wnioskodawca może opodatkować krótkoterminowy wynajem lokali, a także długoterminowy najem lokalu użytkowego w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jako najem niezwiązany z działalnością gospodarczą? 2. Czy wnioskodawca może opodatkować krótkoterminowy wynajem lokali mieszkalnych oraz długoterminowy wynajem lokalu użytkowego w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w stawce 8,5%?

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.402.2019.1.ISL
     ∟opodatkowanie przychodów z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.405.2019.2.KP
     ∟W zakresie opodatkowania najmu

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.422.2019.1.KP
     ∟w zakresie opodatkowania najmu

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.344.2019.4.KP
     ∟Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu najmu Nieruchomości będzie stanowił przychód z najmu prywatnego na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2019 r. poz. 29 ze zm.) - dalej jako: Ustawa o PIT, a co za tym idzie Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.372.2019.1.ISL
     ∟Dzierżawa domeny internetowej

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.377.2019.1.KU
     ∟kontynuacjia sposobu rozliczania przychodów uzyskanych z najmu poprzez opłacanie zryczałtowanego podatku dochodowego

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.358.2019.1.KO
     ∟opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z najmu mieszkań

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.285.2019.2.AS
     ∟Czy Wnioskodawczyni powinna odprowadzać podatek ryczałtowy od całej kwoty, jaką otrzymuje od Wynajmującego, czy tylko od czynszu najmu?

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.366.2019.1.KU
     ∟Czy po stronie Zainteresowanych powstanie obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży przedmiotowego lokalu użytkowego o powierzchni 25,7 m2?

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.370.2019.1.AP
     ∟karta podatkowa

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.305.2019.4.MM
     ∟Skutki podatkowe związane z najmem lokalu mieszkalnego na rzecz Spółki cywilnej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.360.2019.1.MD
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu lokali mieszkalnych

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.354.2019.1.KU
     ∟możliwość opodatkowania przychodów z najmu lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj