Interpretacje do przepisu
art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2749/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.422.2018.1.AK
     ∟Czy podatnik może wynajmować w ramach tzw. najmu prywatnego lokale usługowe, które wcześniej wynajmowane były w ramach działalności gospodarczej, a najem ten opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5%?

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.319.2018.1.DS
     ∟Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie przychodów z najmu

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/415-975/14-4/18/ES
     ∟Ochrona prawna indywidualnej interpretacji

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.404.2018.1.AK
     ∟Sposób opodatkowania przychodów z najmu, czynsz plus dodatkowe opłaty.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.471.2018.1.RK
     ∟Opodatkowania przychodów z najmu.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.399.2018.2.WH
     ∟Opodatkowania opłat pobieranych w związku ze świadczonymi usługami najmu oraz obowiązek rejestracji.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.441.2018.2.DJD
     ∟Określenia źródła przychodu uzyskiwanego z wynajmu lokali w kamienicy

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.462.2018.1.KS1
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu lokali użytkowych.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.438.2018.2.RK
     ∟określenia źródła przychodu uzyskiwanego z wynajmu

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.333.2018.2.WR
     ∟Sposób ustalenia przychodów z najmu.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.524.2018.1.KP
     ∟uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu sprzedaży działki niezabudowanej

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.401.2018.3.KS1
     ∟Sposób opodatkowania przychodów z najmu/

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 114-KDIP3-1.4011.394.2018.3.KS1
     ∟Sposób opodatkowania przychodów z najmu.

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.366.2018.1.AK
     ∟Czy przychody uzyskiwane z najmu lokalu podlegają opodatkowaniu jako przychody z działalności gospodarczej czy jako przychód z najmu?

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.420.2018.1.DP
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów różnicy pomiędzy kwotą udzielonego kredytu waloryzowanego a kwotą spłacanego kredytu.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.346.2018.1.DP
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od spłacanego kredytu.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.239.2018.2.MC
     ∟Amortyzacja podatkowa środka trwałego.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.492.2018.1.MD
     ∟zaliczenie przychodów z tytuły najmu do odpowiedniego źródła przychodów

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.411.2018.2.MD
     ∟zaliczenie przychodów z tytuły najmu do odpowiedniego źródła przychodów

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.367.2018.2.LZ
     ∟Najem domków mieszkalnych, należy zakwalifikować do źródła, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako tzw. najem prywatny. Jednocześnie, przychody uzyskiwane z tego najmu będą mogły podlegać opodatkowaniu – zgodnie z wolą Wnioskodawczyni – na zasadach określonych w art. 2 ust. 1a oraz art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, według stawki przewidzianej w przepisie art. 12 ust. 1pkt 3 lit. a) ww. ustawy, tj. 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.335.2018.2.WR
     ∟Określenie źródła przychodów z najmu, możliwość opodatkowania tych przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.340.2018.1.MPŁ
     ∟Czy Wnioskodawczyni w sytuacji opisanej w stanie faktycznym będzie podatnikiem podatku dochodowego od należności z tytułu wpłat za czynsze najmu i dzierżawy, tj. czy po jej stronie powstał obowiązek podatkowy, skoro nie doszło do faktycznego przysporzenia po jej stronie? Czy w sytuacji opisanej w stanie faktycznym zajdą przesłanki do opodatkowania Wnioskodawczyni zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu przychodów z czynszów najmu lub dzierżawy, tj. czy po jej stronie zaistniały przesłanki do opodatkowania na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, skoro nie doszło do faktycznego przysporzenia po jej stronie?

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.419.2018.1.KS1
     ∟Sposób opodatkowania przychodów z najmu.

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.347.2018.1.WR
     ∟Określenie źródła przychodów z najmu.

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.332.2018.2.JM
     ∟Opodatkowanie wynagrodzenia za umieszczanie reklam na blogu internetowym.

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.383.2018.1.LZ
     ∟Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z najmu udziału w nieruchomości.

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.376.2018.1.KS1
     ∟Określenia źródła przychodów z tytułu najmu przyczepy kempingowej oraz możliwości opodatkowania tych przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.345.2018.2.KF
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.380.2018.2.DJD
     ∟Ustalenie wartości początkowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem najmu.

2018.08.31 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.127.2017.CRS
     ∟w zakresie opodatkowania zwrotu kwoty podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41537 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj