Interpretacje do przepisu
art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


802/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.101.2019.1.DK
     ∟Czy nieodpłatna cesja praw wynikających z umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego realizowana przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.109.2019.1.MD
     ∟Darowizna środków pieniężnych dla obywatela Turcji przebywającego w Polsce na pobyt czasowy z rachunku bankowego prowadzonego w Turcji od ojca, przebywającego w Turcji obywatela tegoż kraju

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.108.2019.3.JKU
     ∟opodatkowaniu nie będzie podlegała sprzedaż przez Wnioskodawczynię nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny od męża.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.144.2019.2.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych dokonania działu spadku i otrzymania darowizny pieniędzy.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.322.2019.2.ŁS
     ∟Skutki podatkowe otrzymania od Brata w darowiźnie prawa do zwrotnego przeniesienia prawa własności nieruchomości oraz przeniesienia własności Nieruchomości.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.143.2019.3.HS
     ∟Skutki podatkowe otrzymania od Brata w darowiźnie prawa do zwrotnego przeniesienia prawa własności nieruchomości oraz przeniesienia własności Nieruchomości.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.131.2019.2.HS
     ∟Skutki podatkowe zrzeczenia się służebności.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.115.2019.4.MZ
     ∟w zakresie skutków podatkowych nabycia udziałów w Banku Spółdzielczym.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.273.2019.1.BK
     ∟Obowiązki płatnika związane z przekazaniem pracownikom upominków.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB-4.4015.86.2019.2.BD
     ∟Czy Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku? Czy Wnioskodawczyni jest zwolniona z podatku?

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.266.2019.1.BK
     ∟Obowiązki płatnika związane z przekazaniem pracownikom upominków.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.75.2019.2.MD
     ∟Cesja praw z umowy deweloperskiej, która nie przybrała formy darowizny

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.74.2019.1.ASZ
     ∟Czy Wnioskodawca ma obowiązek, w oparciu o art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, informować urząd skarbowy o przekazywaniu środków w trybie art. 85 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (małżonkowi zmarłego uczestnika PPK) i w trybie art. 86 ww. ustawy (osobom uprawnionym w przypadku śmierci uczestnika)?

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.81.2019.3.HS
     ∟Czy w związku z nabyciem praw i obowiązków wynikających z nieodpłatnej umowy cesji praw i obowiązków wynikających z umowy partycypacji Wnioskodawczyni powinna złożyć deklarację SD-Z2 do Urzędu Skarbowego?

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.104.2019.2.HS
     ∟Podziału majątku wspólnego oraz spłata przez męża po rozwodzie przeważającej części albo całości kredytu zaciągniętego w czasie trwania ustawowej wspólności majątkowej.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.75.2019.1.LB
     ∟Czy Wnioskodawczyni zobowiązana będzie do zapłaty podatku od spadków i darowizn od wartości darowizny, którą wykona na jej rzecz Pan P.Z.?

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.62.2019.3.BB
     ∟zawarcie umowy przenoszącej prawa i roszczenia w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego nie spowoduje u Wnioskodawcy powstania obowiązku w podatku od spadków i darowizn.

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.87.2019.4.MZ
     ∟Czy wycofanie nieruchomości z majątku spółki jawnej i nieodpłatne przeniesienie jej własności na rzecz wspólnika (które nie następuje tytułem wypłaty zysku w spółce) spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w zakresie podatku od spadków i darowizn? Czy wycofanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z majątku spółki jawnej i nieodpłatne przeniesienie tego prawa na rzecz wspólnika (które nie następuje tytułem wypłaty zysku w spółce) spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w zakresie podatku od spadków i darowizn?

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.88.2019.4.MZ
     ∟Czy wycofanie nieruchomości z majątku spółki jawnej i nieodpłatne przeniesienie jej własności na rzecz wspólnika (które nie następuje tytułem wypłaty zysku w spółce) spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w zakresie podatku od spadków i darowizn? Czy wycofanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z majątku spółki jawnej i nieodpłatne przeniesienie tego prawa na rzecz wspólnika (które nie następuje tytułem wypłaty zysku w spółce) spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w zakresie podatku od spadków i darowizn?

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.98.2019.1.SK
     ∟w zakresie skutków podatkowych spłaty rat kredytu hipotecznego przez brata.

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.52.2019.4.MZA
     ∟Nieodpłatne przekazanie przedsiębiorstwa spółki cywilnej, w której wspólnikami są Wnioskodawca wraz z małżonką, pomiędzy którymi istnieje rozdzielność majątkowa, na rzecz Wnioskodawcy przed rozwiązaniem spółki.

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.74.2019.1.HS
     ∟Skutki podatkowe nabycia spadku.

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.339.2019.1.AKU
     ∟Czy wręczenie pracownikom upominków w postaci zegarków w związku z osiągnięciem określonego stażu pracy oraz zasługami na rzecz firmy, stanowi dla nich darowiznę i w związku z tym jest wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.57.2019.2.MCZ
     ∟skutki podatkowe odpłatnego działu spadku

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.66.2019.4.MM
     ∟Czy po stronie Wnioskodawczyni powstanie obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn w związku ze sprzedażą majątku pochodzącego ze spadku po zmarłym mężu, w szczególności czy straci prawo do zwolnienia, z którego skorzystała na podstawie art. 4a ww. ustawy?

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.273.2019.2.GG
     ∟Opodatkowania voucherów dla pracowników

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.57.2019.1.HS
     ∟Skutki podatkowe nieodpłatnego wycofania z majątku spółki cywilnej udziałów w spółce z o.o.

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.30.2019.2.HS
     ∟Skutki podatkowe nabycia w drodze nieodpłatnego działu spadku oraz darowizny.

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.43.2019.2.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową małżeńską.

2019.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.145.2019.1.ACZ
     ∟Skutki podatkowe otrzymania spłaty w związku z działem spadku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41813 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj