Interpretacja z 8 października 2018 r. - Sposób rozliczeń z rolnikiem ryczałtowym. ... czytaj dalej

Interpretacja z 5 października 2018 r. - Obowiązki płatnika z tytułu finansowania pracownikom noclegu i wyżywienia. ... czytaj dalej

Interpretacja z 5 października 2018 r. - W zakresie opodatkowania zasądzonych wyrokiem sądu odsetek. ... czytaj dalej

Interpretacja z 5 października 2018 r. - W zakresie zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT do nieodpłatnej darowizny... czytaj dalej

Interpretacja z 5 października 2018 r. - W zakresie opodatkowania zasądzonych wyrokiem sądu odsetek. ... czytaj dalej

Czytaj najnowsze


Komentarz do rozporządzenia kpir: Przepis §17 ust.1 nie nakazuje ujmowania w księdze kosztu uzyskania przychodu w dniu otrzymania towarów. Datę ujęcia kosztu określa art.22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Omawiany przepis nakłada jedynie obowiązek wpisania zakupu do księgi, np. w kolumnie 15 księgi. Niezwłoczność zapisu nie dotyczy jednak podatników, którzy zgodnie z §30 ust.1 lub ust.3 niniejszego rozporządzenia dokonują wpisów w księdze...

czytaj więcej


zw. z VAT: Import do portów
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: art.45 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

8% VAT: PKWiU ex 20.20.1 - pestycydy i pozostałe środki agrochemiczne, z wyłączeniem środków odkażających (PKWiU ex 20.20.14)
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.65 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szukaj stawki VAT

2013.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-916/12-2/JN
     ∟(...) z budową mostów i tuneli; 42.91.20.0 - Roboty ogólnobudowlane związane z budowa nadbrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych; 43.99.90.0 - Roboty związane z wykonaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych. W świetle zatem okoliczności sprawy oraz (...)

Więcej interpretacji do PKWiU 43.99.90.0


PKWiU 42.11.20.0 - precedens GUS z 2011 r.
     ∟usługi polegające na położeniu nawierzchni chodnika

Precedensy GUS


Zwrot VAT z państw UE


Wskaźniki


Dołącz do 40810 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj