Interpretacja z 13 października 2017 r. - Brak prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od poczynionych dotychczas na nieruchomości nakładów oraz od nakładów, które Wnioskodawca poczyni po ustanowieniu... czytaj dalej

Interpretacja z 12 października 2017 r. - W tym konkretnym przypadku należy stwierdzić, że Deweloper nie działa względem Wnioskodawcy jako podwykonawca, o którym mowa w art. 17... czytaj dalej

Interpretacja z 12 października 2017 r. - -prace wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d Ustawy CIT, -mając... czytaj dalej

Interpretacja z 12 października 2017 r. - stawka podatku VAT na usługi montażu wymienionych we wniosku osłon zewnętrznych i wewnętrznych ... czytaj dalej

Interpretacja z 11 października 2017 r. - w zakresie kwalifikacji podmiotowej i zwolnienia przedmiotowego z opodatkowania (w Polsce) dochodów polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz uznania tego funduszu... czytaj dalej

Czytaj najnowsze


Komentarz do rozporządzenia kpir: Przepis ten odbiega obecnie od regulacji Prawa dewizowego, które nakazują prowadzenie ewidencji kantorowej na bieżąco. ...

czytaj więcej


zw. z VAT: Import spadku
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: art.49 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

8% VAT: PKWiU ex 21 - podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne - wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.88 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szukaj stawki VAT

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.33.2017.2.JS
     ∟(...) nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Działalność gospodarczą prowadzi od 14 lutego 2008 r. PKD wykonywanej działalności: 33.19.Z – PKWiU 33.19.10.0 oraz 33.20.Z – PKWiU 33.20.29.0. Wnioskodawca wyjaśnił, że są to kody do działalności jaką faktycznie wykonywał, czyli instalowanie (...)

Więcej interpretacji do PKWiU 33.19.10.0


PKWiU 25.11.23.0 - precedens GUS z 2005 r.
     ∟szklana kabina prysznicowa wykonana na bazie profili aluminiowych

Precedensy GUS


Zwrot VAT z państw UE


Wskaźniki


Dołącz do 39828 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj