Interpretacja z 9 stycznia 2019 r. - odliczenie od dochodu darowizny przekazanej na rzecz organizacji pożytku publicznego ... czytaj dalej

Interpretacja z 9 stycznia 2019 r. - możliwość opodatkowania przez spadkobiercę dochodów na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osiąganych z... czytaj dalej

Interpretacja z 9 stycznia 2019 r. - Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w ramach realizacji przedmiotowego projektu. ... czytaj dalej

Interpretacja z 9 stycznia 2019 r. - Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego do działalności opodatkowanej oraz z faktur dokumentujących... czytaj dalej

Interpretacja z 9 stycznia 2019 r. - Jak potraktować najem prywatny po przekroczeniu 200.000 i zarejestrowaniu się na VAT? Czy usługi te będą zwolnione od podatku VAT jako... czytaj dalej

Czytaj najnowsze


Komentarz do rozporządzenia kpir: Zgodnie z objaśnieniami do księgi przychodów i rozchodów, pozostałe przychody to np. przychody z odpłatnego zbycia składników majątku, otrzymanych kar umownych, wynagrodzenia płatnika. Są to po prostu przychody inne, niż przychody ze sprzedaży towarów i usług w ramach przedmiotu działalności gospodarczej podatnika. ...

czytaj więcej


zw. z VAT: Transakcje dotyczące walut, banknotów i monet
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: art.43 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

8% VAT: PKWiU ex 01.1 - rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1)
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.1 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szukaj stawki VAT

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.577.2018.2.DC
     ∟(...) budowlane oraz wykorzystanie specjalistycznego sprzętu; przedmiotowe roboty budowlano -montażowe przydomowych oczyszczalni ścieków mieszczą się w grupowaniu PKWiU 42.21.23.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania (...)

Więcej interpretacji do PKWiU 42.21.23.0


PKD 86.90.B - precedens GUS z 2009 r.
     ∟działalność polegająca na przewozie osób chorych i niepełnosprawnych, krwi, organów, materiałów do badań, sprzętu medycznego itp. w celu realizacji usług medycznych, świadczona specjalnie przystosowanymi do tego celu samochodami lub samochodami nieprzystosowanymi o ile prowadzona jest w oparciu o umowę z zakładem opieki zdrowotnej

PKD 01.47.Z - precedens GUS z 2008 r.
     ∟prowadzenie hodowli drobiu w celu pozyskiwania jaj

Precedensy GUS


Zwrot VAT z państw UE


Wskaźniki


Dołącz do 41100 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj