Interpretacja z 15 stycznia 2018 r. - Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym wartość otrzymanej pożyczki będącej pomocą de minimis stanowi przychód Banku do opodatkowania w części... czytaj dalej

Interpretacja z 15 stycznia 2018 r. - Czy planowany aport Działu Najmu nie będzie podlegał opodatkowaniu PIT? ... czytaj dalej

Interpretacja z 12 stycznia 2018 r. - Brak opodatkowania sprzedaży niezabudowanych działek gruntu. ... czytaj dalej

Interpretacja z 12 stycznia 2018 r. - Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. ... czytaj dalej

Interpretacja z 12 stycznia 2018 r. - 1. Czy przeznaczenie przychodu z odpłatnego zbycia lokalu na nabycie nieruchomości spełnia definicję wydatkowania na własne cele mieszkaniowe, a w... czytaj dalej

Czytaj najnowsze


Komentarz do rozporządzenia kpir: Przepis ten odbiega obecnie od regulacji Prawa dewizowego, które nakazują prowadzenie ewidencji kantorowej na bieżąco. ...

czytaj więcej


zw. z VAT: Dostawa ludzkich organów i mleka kobiecego
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: art.43 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

8% VAT: PKWiU ex 01.1 - rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1)
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.1 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szukaj stawki VAT

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.33.2017.2.JS
     ∟(...) nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Działalność gospodarczą prowadzi od 14 lutego 2008 r. PKD wykonywanej działalności: 33.19.Z – PKWiU 33.19.10.0 oraz 33.20.Z – PKWiU 33.20.29.0. Wnioskodawca wyjaśnił, że są to kody do działalności jaką faktycznie wykonywał, czyli instalowanie (...)

Więcej interpretacji do PKWiU 33.19.10.0


PKD 63.11.Z - precedens GUS z 2011 r.
     ∟działalność polegająca na gromadzeniu i udostępnianiu danych dotyczących kształcenia oraz udostępnianiu miejsca na reklamę przez właściciela strony internetowej

PKD 96.04.Z - precedens GUS z 2008 r.
     ∟działalność usługowa mająca na celu poprawę samopoczucia wykonywana w saunach, salonach odchudzajacych, salonach masażu itp.

Precedensy GUS


Zwrot VAT z państw UE


Wskaźniki


Dołącz do 40085 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj