Załącznik nr 3
do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług | stan prawny 08.04.2015-nadal

 

    Reset    Stawki VAT zależne od PKWiU

Załącznik nr 3
Wybierz załącznik:
nr 3 (8% VAT)
nr 10 (5% VAT)

08.04.2015-nadal
1
ex 01.1
rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1)
2
ex 01.21
winogrona, z wyłączeniem wina wyprodukowanego przez właściciela winnicy
3
01.22
owoce tropikalne i podzwrotnikowe
4
01.23.1
owoce cytrusowe
5
01.24
owoce ziarnkowe i pestkowe
6
ex 01.25
pozostałe krzewy i drzewa owocowe oraz orzechy, z wyłączeniem nasion chleba świętojańskiego innych niż niełuszczone, niekruszone ani niemielone
7
01.26
owoce oleiste
8
ex 01.28.12.0
chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i aromatyczne z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, surowe, suszone, z wyłączeniem słodkiej papryki
9
ex 01.28.13.0
gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamon, surowe
10
01.28.14.0
anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe
11
ex 01.28.19.0
pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne
12
01.28.20.0
szyszki chmielowe
13
01.30.10.0
rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia
14
ex 01.4
zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:
1) wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych, żywych (PKWiU 01.44.10.0),
2) wełny strzyżonej, potnej z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży (PKWiU 01.45.30),
3) pozostałych ptaków żywych hodowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.12.9),
4) gadów żywych hodowlanych, włączając węże i żółwie (PKWiU 01.49.13.0),
5) pozostałych zwierząt żywych (PKWiU ex 01.49.19.0), z zastrzeżeniem poz. 15,
6) wosków owadzich i spermacetów, włączając rafinowane i barwione (PKWiU 01.49.26.0),
7) produktów zwierzęcych niejadalnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.28.0),
8) skór futerkowych surowych oraz skór i skórek surowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.3)
15
ex 01.49.19.0
pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
16
02.10.11.0
sadzonki drzew i krzewów leśnych
17
02.10.12.0
nasiona drzew i krzewów leśnych
18
02.20.14.0
drewno opałowe
19
ex 02.30.40.0
dziko rosnące jadalne produkty leśne
20
ex 03
ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem:
1) pereł nieobrobionych (PKWiU 03.00.5),
2) pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00.6)
21
ex 08.11.30.0
kreda i dolomit inny niż kalcynowany
22
ex 08.91.19.0
pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów
23
ex 08.92.10.0
torf
24
ex 10.1
mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane, z wyłączeniem:
1) tłuszczów technicznych,
2) produktów ubocznych garbarń,
3) skór i skórek, niejadalnych,
4) piór, puchu, pierza i skórek ptaków,
5) wełny szarpanej,
6) odpadów zwierzęcych surowych, niejadalnych (PKWiU ex 10.11.60.0)
25
10.2
ryby, skorupiaki i mięczaki, przetworzone i zakonserwowane
26
ex 10.3
owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %
27
ex 10.4
oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne
28
ex 10.5
wyroby mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU ex 10.51.53.0)
29
10.61
produkty przemiału zbóż
30
10.62
skrobia i wyroby skrobiowe
31
10.71.11.0
pieczywo świeże
32
ex 10.71.12.0
wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni
33
ex 10.72.11.0
pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby
34
ex 10.72.12.0
piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle
35
ex 10.72.19.0
pozostałe piekarskie i ciastkarskie wyroby suche lub konserwowane
36
10.73.11.0
makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne
37
10.73.12.0
kuskus
38
ex 10.81
cukier, z wyłączeniem cukru i syropu klonowego, zawierającego dodatek środków aromatyzujących lub barwiących (PKWiU ex 10.81.13.0)
39
10.82.24.0
owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem
40
ex 10.83.12.0
substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski kawy
41
ex 10.84.12.0
sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda, z wyłączeniem musztardy gotowej
42
ex 10.85.1
gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %
43
10.86.10.0
przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna
44
10.89.11.0
zupy i buliony oraz przetwory z nich
45
10.89.12.0
jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja w skorupkach, zakonserwowane lub ugotowane; albumina jaja
46
ex 10.89.14.0
ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych
47
ex 10.89.15.0
soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące
48
ex 10.89.19.0
pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %
49
10.91
gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich
50
10.92
gotowa karma dla zwierząt domowych
51
ex 11.05.20.0
pozostałości i odpady browarne i gorzelniane
52
ex 11.07.19.0
pozostałe napoje bezalkoholowe
53
ex 16.29.25.0
wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie
54
ex 20.13.21.0
niemetale (metaloidy)
55
ex 20.13.42.0
podfosforany, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu
56
ex 20.14.19.0
pozostałe pochodne węglowodorów
57
ex 20.14.64.0
enzymy i pozostałe związki organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
58
ex 20.15.10.0
kwas azotowy; mieszaniny nitrujące; amoniak
59
ex 20.15.3
nawozy azotowe mineralne, z wyłączeniem cyjanamidu wapnia
60
20.15.4
nawozy fosforowe mineralne
61
ex 20.15.5
nawozy potasowe mineralne, z wyłączeniem chlorku potasu
62
ex 20.15.60.0
azotan sodu
63
ex 20.15.7
nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem nawozów naturalnych
64
20.15.80.0
nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza, zawierająca torf jako zasadniczy składnik i ziemia ogrodnicza, będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów oraz ziemia humus)
65
ex 20.20.1
pestycydy i pozostałe środki agrochemiczne, z wyłączeniem środków odkażających (PKWiU ex 20.20.14)
66
ex 20.59.60.0
żelatyny i ich pochodne, włączając albuminy mleka
67
23.52.10.0
wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne
68
ex 32.99.59.0
pozostałe różne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane
69
35.30.21.0
lód, włączając lód do celów chłodniczych innych niż żywnościowe
70
36.00.1
woda w postaci naturalnej
71
ex 38.11.57.0
odpady ze skór
72
ex 58.11.1
książki drukowane
73
ex 58.13.10.0
gazety drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych)
74
ex 58.14.1
czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych)
75
59.20.31.0
nuty w formie drukowanej
79
ex 10.89.15.0
soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące
80
ex 16.29.14.0
ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów oraz pozostałe wyroby, z drewna
81
ex 17.22.12.0
podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych
82
ex 20.14.51.0
związki siarki organiczne i pozostałe związki organiczno
83
ex 20.20.14.0
środki odkażające
84
ex 20.59.11.0
płyty i filmy fotograficzne, filmy do natychmiastowych odbitek, światłoczułe, nienaświetlone; papier fotograficzny
86
ex 20.59.52.0
pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu; preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
87
ex 20.59.59.9
pozostałe różne wyroby chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
88
ex 21
podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne
90
ex 22.19.30.0
przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit
91
ex 22.19.60.0
odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit
92
22.19.71.0
wyroby higieniczne lub farmaceutyczne (włączając smoczki), z gumy innej niż ebonit
93
ex 25.94.12.0
elementy złączne z żeliwa lub stali, niegwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane
94
ex 26.20.30.0
pozostałe urządzenia do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
95
26.60.14.0
stymulatory serca, aparaty słuchowe
96
ex 28.23.11.0
maszyny do pisania i maszyny do redagowania tekstów
97
ex 28.25.30.0
części przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
98
ex 28.99.12.0
maszyny, urządzenia i wyposażenie do składu drukarskiego, do przygotowywania lub wykonywania matryc i płyt
99
30.92.20.0
wózki inwalidzkie, z wyłączeniem części i akcesoriów
100
ex 32.50.13.0
strzykawki, igły, cewniki, kaniule itp.; przyrządy okulistyczne oraz pozostałe instrumenty i urządzenia do zastosowań medycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
101
ex 32.50.22.0
sztuczne stawy; sprzęt i aparaty ortopedyczne; sztuczne zęby; wyroby protetyki dentystycznej; protezy pozostałych części ciała, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem sztucznych zębów i protez dentystycznych
102
32.50.23.0
części i akcesoria protez i przyrządów ortopedycznych
103
32.50.41.0
soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła i innych materiałów
135
ex 01.6
usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych, z wyłączeniem: usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0)
136
02.10.20.0
usługi związane ze szkółkami leśnymi
137
ex 02.40.10
usługi związane z leśnictwem, z wyłączeniem: patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3) oraz doradztwa w zakresie zarządzania lasami
138
ex 03.00.7
usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU ex 03.00.71.0)
139
ex 10.39.14.0
warzywa i owoce, krojone i zapakowane
140
36.00.20.0
usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych
141
36.00.30.0
usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych
142
ex 37
usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków
143
38.11.1
usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu
144
38.11.2
usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu
145
38.11.6
usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne
146
38.12.1
usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych
147
38.12.30.0
usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu
148
38.21.10.0
usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia
149
38.21.2
usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne
150
38.22.19.0
usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych
151
ex 38.22.2
usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych, z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0)
152
39.00.1
usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem
153
39.00.2
pozostałe usługi związane z rekultywacją oraz specjalistyczne usługi w zakresie kontroli zanieczyszczeń
154
49.10
transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
Usługi pasażerskiego transportu obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu (zwierzęcia), za który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony pojazd podróżnego nie jest traktowany jako podręczny bagaż.
155
49.31
transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
Usługi pasażerskiego transportu obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu (zwierzęcia), za który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony pojazd podróżnego nie jest traktowany jako podręczny bagaż.
156
49.32
usługi taksówek osobowych
Usługi pasażerskiego transportu obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu (zwierzęcia), za który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony pojazd podróżnego nie jest traktowany jako podręczny bagaż.
157
49.39
pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
Usługi pasażerskiego transportu obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu (zwierzęcia), za który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony pojazd podróżnego nie jest traktowany jako podręczny bagaż.
158
50.10.1
transport morski i przybrzeżny pasażerski, włączając żeglugę bliskiego zasięgu
Usługi pasażerskiego transportu obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu (zwierzęcia), za który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony pojazd podróżnego nie jest traktowany jako podręczny bagaż.
159
50.30.1
transport wodny śródlądowy pasażerski
Usługi pasażerskiego transportu obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu (zwierzęcia), za który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony pojazd podróżnego nie jest traktowany jako podręczny bagaż.
160
50.30.20.0
wynajem pasażerskich statków żeglugi śródlądowej z załogą
Usługi pasażerskiego transportu obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu (zwierzęcia), za który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony pojazd podróżnego nie jest traktowany jako podręczny bagaż.
161
ex 51.10.1
transport lotniczy pasażerski
162
51.10.20.0
wynajem środków transportu lotniczego pasażerskiego, z załogą
Usługi pasażerskiego transportu obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu (zwierzęcia), za który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony pojazd podróżnego nie jest traktowany jako podręczny bagaż.
163
55
usługi związane z zakwaterowaniem
173
75
usługi weterynaryjne
174
81.29.12.0
usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu
175
81.29.13.0
pozostałe usługi sanitarne
176
81.30.10.0
usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni
177
ex 85.60.10.0
usługi wspomagające edukację
178
ex 91.01
usługi bibliotek i archiwów
179
93.11.10.0
usługi związane z działalnością obiektów sportowych
180
96.03
usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną
Przede wszystkim za poradę płaci wyłącznie klient zadowolony z usług Kancelarii, co oznacza, iż Klient niezadowolony może odstąpić od zapłaty za usługi Kancelarii pod warunkiem szczegółowego uzasadnienia swojego stanowiska odnośnie oceny usług Kancelarii oraz pod warunkiem, że uzasadnienie to znajduje potwierdzenie w stanie faktycznym (czyli że obiektywnie istnieją powodu do niezadowolenia). Niezadowolenie z niekorzystnego stanu prawnego (prawo niekorzystne dla Klienta) nie stanowi podstawy do odstąpienia od zapłaty. Gwarancją jest objęte pełne wyjaśnienie sytuacji prawnej Klienta w świetle udzielonych przez Klienta informacji.
Dołącz do 38087 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj