Interpretacje podatkowe do KŚT 109
- Pozostale budynki niemieszkalne

 

Interpretacje podatkowe do KŚT 109

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


469/362692 - interpretacji podatkowych
do KŚT 109 - Pozostale budynki niemieszkalne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2010.06.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-338/10/ZK
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych- dla których okres (...)

2010.06.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-349/10/KB
     ∟(...) z wyjątkiem trwale związanych z gruntem budynków handlowo – usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, oraz kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych, dla których okres ten (...)

2010.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-270/10-4/DS
     ∟(...) będzie wszystkie elementy definicji środka trwałego.Pismem z dnia 30 kwietnia 2010 r. Spółka wskazała, iż zakwalifikuje przedmiotową nieruchomość do grupy 109 KŚT i potraktuje ją jako ulepszoną. Wydatki na ulepszenie przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych zostały poniesione w wysokości co najmniej 30% jej (...)

2010.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-286/10-4/KS
     ∟(...) elementy definicji środka trwałego. Spółka w piśmie uzupełniającym wyjaśniła, iż przedmiotowy budynek zakwalifikowany jest przez Nią jako zabytek, grupa KŚT 109. Nieruchomość ta jest wpisana do rejestru zabytków i objęta indywidualną ochroną konserwatorską. Będzie ona także spełniać warunki wynikające z art. 16j ust . (...)

2010.06.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-239/10/PSZ
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m#179;, domków kempingowych i budynków zastępczychdla których okres (...)

2010.05.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-236a/10/DP
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych, dla których okres (...)

2010.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-146a/10/PSZ
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczychdla których okres (...)

2010.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-174a/10/PSZ
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczychdla których okres amortyzacji (...)

2010.05.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-126/11-2/AM
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2010.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-99/10-5/KS
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczychdla których okres amortyzacji - (...)

2010.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-191/10/KB
     ∟(...) budynki przemysłowe,budynek administracyjno – biurowy KŚT 105 – budynki biurowe,budynek handlowo – wystawowy KŚT 103 – budynki handlowo – usługowe,kontener KŚT 109 – inne budynki niemieszkalne,Nieruchomość II: budynek biurowy KŚT 105 – budynki biurowe,budynek magazynowy KŚT 104 – zbiorniki, silosy i budynki magazynowew (...)

2010.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-193/10/KB
     ∟(...) budynki przemysłowe,budynek administracyjno – biurowy KŚT 105 – budynki biurowe,budynek handlowo – wystawowy KŚT 103 – budynki handlowo – usługowe,kontener KŚT 109 – inne budynki niemieszkalne,Nieruchomość II: budynek biurowy KŚT 105 – budynki biurowe,budynek magazynowy KŚT 104 – zbiorniki, silosy i budynki magazynowew (...)

2010.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-194/10/KB
     ∟(...) budynki przemysłowe,budynek administracyjno – biurowy KŚT 105 – budynki biurowe,budynek handlowo – wystawowy KŚT 103 – budynki handlowo – usługowe,kontener KŚT 109 – inne budynki niemieszkalne,Nieruchomość II: budynek biurowy KŚT 105 – budynki biurowe,budynek magazynowy KŚT 104 – zbiorniki, silosy i budynki magazynowew (...)

2010.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-41/10/KB
     ∟(...) budynki przemysłowe,budynek administracyjno – biurowy KŚT 105 – budynki biurowe,budynek handlowo – wystawowy KŚT 103 – budynki handlowo – usługowe,kontener KŚT 109 – inne budynki niemieszkalne,Nieruchomość II: budynek biurowy KŚT 105 – budynki biurowe,budynek magazynowy KŚT 104 – zbiorniki, silosy i budynki magazynowew (...)

2010.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-190/10/KB
     ∟(...) budynki przemysłowe,budynek administracyjno – biurowy KŚT 105 – budynki biurowe,budynek handlowo – wystawowy KŚT 103 – budynki handlowo – usługowe,kontener KŚT 109 – inne budynki niemieszkalne,Nieruchomość II: budynek biurowy KŚT 105 – budynki biurowe,budynek magazynowy KŚT 104 – zbiorniki, silosy i budynki magazynowew (...)

2010.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-192/10/KB
     ∟(...) budynki przemysłowe,budynek administracyjno – biurowy KŚT 105 – budynki biurowe,budynek handlowo – wystawowy KŚT 103 – budynki handlowo – usługowe,kontener KŚT 109 – inne budynki niemieszkalne,Nieruchomość II: budynek biurowy KŚT 105 – budynki biurowe,budynek magazynowy KŚT 104 – zbiorniki, silosy i budynki magazynowew (...)

2010.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-64/10-2/PD
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 klasyfikacji trwalezwiązanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych dla których okres amortyzacji (...)

2010.04.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-54c/10/PSZ
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczychdla których okres amortyzacji (...)

2010.04.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-65/10-4/AA
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych dla których okres (...)

2010.03.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-57/10-2/AG
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500m3, domków kempingowych i budynków zastępczych     - dla (...)

2010.03.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-56/10-3/AG
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500m3, domków kempingowych i budynków zastępczych     - dla (...)

2010.03.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-7/10/AW
     ∟(...) lat z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczychdla których okres amortyzacji (...)

2010.03.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1121/09/ZK
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych-dla których okres amortyzacji- (...)

2010.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-1193/09/AK
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych-dla których okres amortyzacji (...)

2010.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-1192/09/AK
     ∟(...) z wyjątkiem: a) trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, b) kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych- dla których okres (...)

2010.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-314/10/MO
     ∟(...) z wyjątkiem: a. trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem, b. kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2010.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1040/09/ZK
     ∟(...) gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków (...)

2010.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1022/09/KB
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo – usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500m3, domków kempingowych i budynków zastępczych – dla których okres (...)

2010.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1021/09/KB
     ∟(...) związanych z gruntem budynków handlowo – usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500m3, domków kempingowych i budynków zastępczych – dla których okres (...)

2010.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1011/09/ZK
     ∟(...) z wyjątkiem:a) trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, b) kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych-dla których okres (...)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dołącz do 37457 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj