Interpretacje do przepisu
art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


12502/362692 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-680/15/MW
     ∟ustalenie, w którym momencie wydatki z tytułu wypłaconych Premii powinny być ujmowane przez Spółkę w kosztach uzyskania przychodów (stan faktyczny)

2015.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-681/15/MW
     ∟ustalenie, w którym momencie wydatki z tytułu wypłaconych Premii powinny być ujmowane przez Spółkę w kosztach uzyskania przychodów (zdarzenie przyszłe)

2015.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-687/15/AW
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki związane z finansowaniem działalności X i Y, wchodzących w skład Zespołu Szkół, ponoszone przez Politechnikę, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy

2015.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-518/15/JKT
     ∟Czy wydatki ponoszone przez Bank, w związku ze spotkaniami z kontrahentami/klientami, w siedzibach placówek Banku, na napoje i poczęstunek, stanowią dla Banku koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawych?

2015.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-519/15/JKT
     ∟Czy wydatki ponoszone przez Bank na zakup posiłków w restauracji w związku ze spotkaniem biznesowym z kontrahentem/klientem, stanowią dla Banku koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawych?

2015.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-696/15/MW
     ∟ustalenie: - czy wydatki ponoszone przez Farmę Wiatrową B na modernizację istniejących odcinków dróg publicznych, które zapewniają prawidłową komunikacją farmy wiatrowej z siecią istniejących dróg publicznych, mogą zostać rozpoznane przez Spółkę, jako jej podatkowe koszty uzyskania przychodów;- w jakim momencie wydatki na modernizację istniejących odcinków dróg publicznych, które zapewniają prawidłową komunikację farmy wiatrowej z siecią istniejących dróg publicznych, powinny być rozpoznane, jako podatkowy koszt uzyskania przychodów Spółki

2015.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-878/15/MW
     ∟Ustalenie:- czy wydatki ponoszone przez Farmę Wiatrową B na modernizację istniejących odcinków dróg publicznych, które zapewniać będą prawidłową komunikacją farmy wiatrowej z siecią istniejących dróg publicznych, mogą zostać rozpoznane przez Spółkę, jako jej podatkowe koszty uzyskania przychodów;- w jakim momencie wydatki na modernizację istniejących odcinków dróg publicznych, które zapewniać będą prawidłową komunikację farmy wiatrowej z siecią istniejących dróg publicznych, powinny być rozpoznane, jako podatkowy koszt uzyskania przychodów Spółki

2015.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-864/15/AP
     ∟Czy koszty związane z organizacją imprezy integracyjnej w formie pikniku rodzinnego dla pracowników Spółki i członków ich rodzin, a także ewentualnych przyszłych imprez integracyjnych stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2015.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-643/15/AP
     ∟Czy koszty związane z organizacją imprezy integracyjnej w formie pikniku rodzinnego dla pracowników Spółki i członków ich rodzin, a także ewentualnych przyszłych imprez integracyjnych stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2015.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-328/15-4/TO
     ∟Czy Wnioskodawca, po przystąpieniu do Spółki osobowej, będzie miał prawo zaliczać w całości – z uwzględnieniem udziału w zysku Wnioskodawcy w Spółce osobowej, o którym mowa w art. 5 Ustawy CIT - do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane od wartości początkowej składników majątku Spółki osobowej (w tym Przedmiotu aportu) ujawnionych w księgach Spółki osobowej?

2015.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-330/15-4/TO
     ∟Czy Wnioskodawca, po przystąpieniu do Spółki osobowej, będzie miał prawo zaliczać w całości – z uwzględnieniem udziału w zysku Wnioskodawcy w Spółce osobowej, o którym mowa w art. 5 Ustawy CIT - do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane od wartości początkowej składników majątku Spółki osobowej (w tym Przedmiotu aportu) ujawnionych w księgach Spółki osobowej?

2015.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-333/15-4/TO
     ∟Czy Wnioskodawca, po przystąpieniu do Spółki osobowej, będzie miał prawo zaliczać w całości – z uwzględnieniem udziału w zysku Wnioskodawcy w Spółce osobowej, o którym mowa w art. 5 Ustawy CIT - do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane od wartości początkowej składników majątku Spółki osobowej (w tym Przedmiotu aportu) ujawnionych w księgach Spółki osobowej?

2015.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-334/15-4/TO
     ∟Czy Wnioskodawca, po przystąpieniu do Spółki osobowej, będzie miał prawo zaliczać w całości – z uwzględnieniem udziału w zysku Wnioskodawcy w Spółce osobowej, o którym mowa w art. 5 Ustawy CIT - do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane od wartości początkowej składników majątku Spółki osobowej (w tym Przedmiotu aportu) ujawnionych w księgach Spółki osobowej?

2015.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-335/15-4/TO
     ∟Czy Wnioskodawca, po przystąpieniu do Spółki osobowej, będzie miał prawo zaliczać w całości – z uwzględnieniem udziału w zysku Wnioskodawcy w Spółce osobowej, o którym mowa w art. 5 Ustawy CIT - do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane od wartości początkowej składników majątku Spółki osobowej (w tym Przedmiotu aportu) ujawnionych w księgach Spółki osobowej?

2015.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-336/15-4/TO
     ∟Czy Wnioskodawca, po przystąpieniu do Spółki osobowej, będzie miał prawo zaliczać w całości – z uwzględnieniem udziału w zysku Wnioskodawcy w Spółce osobowej, o którym mowa w art. 5 Ustawy CIT - do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane od wartości początkowej składników majątku Spółki osobowej (w tym Przedmiotu aportu) ujawnionych w księgach Spółki osobowej?

2015.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-329/15-4/TO
     ∟Czy Wnioskodawca, po przystąpieniu do Spółki osobowej, będzie miał prawo zaliczać w całości – z uwzględnieniem udziału w zysku Wnioskodawcy w Spółce osobowej, o którym mowa w art. 5 Ustawy CIT - do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane od wartości początkowej składników majątku Spółki osobowej (w tym Przedmiotu aportu) ujawnionych w księgach Spółki osobowej?

2015.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-332/15-4/TO
     ∟Czy Wnioskodawca, po przystąpieniu do Spółki osobowej, będzie miał prawo zaliczać w całości – z uwzględnieniem udziału w zysku Wnioskodawcy w Spółce osobowej, o którym mowa w art. 5 Ustawy CIT - do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane od wartości początkowej składników majątku Spółki osobowej (w tym Przedmiotu aportu) ujawnionych w księgach Spółki osobowej?

2015.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-337/15-4/TO
     ∟Czy Wnioskodawca, po przystąpieniu do Spółki osobowej, będzie miał prawo zaliczać w całości – z uwzględnieniem udziału w zysku Wnioskodawcy w Spółce osobowej, o którym mowa w art. 5 Ustawy CIT - do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane od wartości początkowej składników majątku Spółki osobowej (w tym Przedmiotu aportu) ujawnionych w księgach Spółki osobowej?

2015.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-331/15-4/TO
     ∟Czy Wnioskodawca, po przystąpieniu do Spółki osobowej, będzie miał prawo zaliczać w całości – z uwzględnieniem udziału w zysku Wnioskodawcy w Spółce osobowej, o którym mowa w art. 5 Ustawy CIT - do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane od wartości początkowej składników majątku Spółki osobowej (w tym Przedmiotu aportu) ujawnionych w księgach Spółki osobowej?

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-108/15/BK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej zasądzonego na rzecz powoda odszkodowania wraz z odsetkami oraz kosztów postępowania sądowego

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-813/15/AP
     ∟Czy Spółka prawidłowo dokonuje zarachowań kosztów tj. odnosząc do międzyokresowych rozliczeń kosztów, by w niedalekiej przyszłości (2016/2017) dokonywać ich odniesienia w koszty na okres od uzyskania pierwszego przychodu do zakończenia koncesji (do 2032 r.)?

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-814/15/AP
     ∟Czy Spółka prawidłowo dokonuje zarachowań kosztów tj. odnosząc do międzyokresowych rozliczeń kosztów, by w niedalekiej przyszłości (2016/2017) dokonywać ich odniesienia w koszty na okres od uzyskania pierwszego przychodu do zakończenia koncesji (do 2032 r.)?

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-815/15/AP
     ∟Czy Spolka prawidlowo dokonuje zarachowan kosztow tj. odnoszac do miedzyokresowych rozliczen kosztow, by w niedalekiej przyszlosci (2016/2017) dokonywac ich odniesienia w koszty na okres od uzyskania pierwszego przychodu do zakonczenia koncesji (do 2032 r.)?

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-816/15/AP
     ∟Czy Spółka prawidłowo dokonuje zarachowań kosztów tj. odnosząc do międzyokresowych rozliczeń kosztów, by w niedalekiej przyszłości (2016/2017) dokonywać ich odniesienia w koszty na okres od uzyskania pierwszego przychodu do zakończenia koncesji (do 2032 r.)?

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-117/15/ZK
     ∟Jak ustalić wynik podatkowy w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę ogółu praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Spółce Celowej?

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-817/15/AP
     ∟Czy Spółka prawidłowo dokonuje zarachowań kosztów tj. odnosząc do międzyokresowych rozliczeń kosztów, by w niedalekiej przyszłości (2016/2017) dokonywać ich odniesienia w koszty na okres od uzyskania pierwszego przychodu do zakończenia koncesji (do 2032 r.)?

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-818/15/AP
     ∟Czy Spółka prawidłowo dokonuje zarachowań kosztów tj. odnosząc do międzyokresowych rozliczeń kosztów, by w niedalekiej przyszłości (2016/2017) dokonywać ich odniesienia w koszty na okres od uzyskania pierwszego przychodu do zakończenia koncesji (do 2032 r.)?

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-119/15/ZK
     ∟Jak ustalić wynik podatkowy w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę ogółu praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Spółce Celowej?

2015.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-239/15-4/AZ
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przychód ze spłacanego przez klienta w racie leasingowej ubezpieczenia (część kapitałowa oraz odsetki) powinien być rozpoznawany tak jak przychód z raty leasingowej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, stosownie do art. 12 ust. 3c ustawy o PDOP? Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym składka z tytułu ubezpieczenia należna zakładowi ubezpieczeń stanowi dla Spółki bezpośredni koszt uzyskania przychodów rozliczany w czasie proporcjonalnie do uzyskiwanych przychodów ze spłacanych przez klienta w racie leasingowej ubezpieczeń?

2015.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-240/15-4/AZ
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki - w tak przedstawionym stanie przyszłym - zgodnie z którym przychód ze spłacanego przez klienta ubezpieczenia w ratach (część kapitałowa i odsetki) powinien być rozpoznawany w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, stosownie do art. 12 ust. 3c ustawy o PDOP), określonego w umowie lub na fakturze?Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki - w tak przedstawionym stanie przyszłym - zgodnie z którym składka z tytułu ubezpieczenia należna zakładowi ubezpieczeń stanowi dla Spółki bezpośredni koszt uzyskania przychodów rozliczany w czasie proporcjonalnie do uzyskiwanych przychodów z ubezpieczeń spłacanych przez klienta w ratach?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 37476 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj