Interpretacja ogólna z 17 kwietnia 2015 r. - Zwolnienie z VAT z art.43 ust.1 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług... czytaj dalej

Interpretacja ogólna z 9 kwietnia 2015 r. - Zwolnienie z VAT dla biur rachunkowych... czytaj dalej

Interpretacja z 13 kwietnia 2015 r. - Według jakiego kursu waluty Spółka powinna przeliczać na złote polskie wypłacane osobom prawnym, które nie mają siedziby na terytorium Polski,... czytaj dalej

Interpretacja z 13 kwietnia 2015 r. - Prawo do pełnego odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodów osobowych oraz obowiązku prowadzenia ewidencji. ... czytaj dalej

Interpretacja z 13 kwietnia 2015 r. - Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu ... czytaj dalej

Interpretacja z 13 kwietnia 2015 r. - Czy Wnioskodawca może opodatkować przychody osiągane z najmu prywatnego ryczałtem ewidencjonowanym jeśli budynek, w którym prowadzi działalność gospodarczą i wynajmuje... czytaj dalej

Interpretacja z 13 kwietnia 2015 r. - Opodatkowanie dostawy mediów związanych z lokalami mieszkalnymi – wliczanie ich do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ... czytaj dalej

Czytaj najnowsze


Komentarz do rozporządzenia kpir: Przede wszystkim spis z natury sporządzamy „na dzień”, co oznacza, iż nie trzeba go sporządzić (rozpocząć i zakończyć) w danym dniu. Spis z natury powinien zawierać towary w danym dniu należące do przedsiębiorstwa. Możliwe jest rozpoczęcie spisu z natury w danym dniu oraz udostępnianie spisanych już towarów na potrzeby bieżącej działalności przedsiębiorstwa.  Jeden jeszcze argument przemawia za tym, iż samo...

czytaj więcej


8% VAT: Materiały pędne i smary dla pożarnictwa
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.133 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

8% VAT: PKWiU ex 03 - ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem:
1) pereł nieobrobionych (PKWiU 03.00.5),
2) pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00.6)
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.20 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szukaj stawki VAT

2015.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-701/14-4/MD
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych –dla których okres (...)

Więcej interpretacji do KŚT 109


PKWiU 96.02.19.0 - precedens GUS z 2012 r.
     ∟usługi polegające na wykonywaniu opalania natryskowego

PKWiU 85.51.10.0 - precedens GUS z 2010 r.
     ∟usługi polegające na prowadzeniu zajęć z żeglarstwa sportowego i rekreacyjnego

Precedensy GUS


Zwrot VAT z państw UE


ZUS przedsiębiorców za 03/2015
699,56
279,41
58,20
1 037,17
757,76
279,41
58,20
1 095,37
ZUS nowe firmy za 03/2015
154,61
279,41
0,00
434,02
167,47
279,41
0,00
446,88
bez chorobowego z chorobowym

Wskaźniki


Dołącz do 32356 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj