HOME | KLASYFIKACJE | STAWKI VAT | KOMENTARZE | INTERPRETACJE | PORADNIKI | POBIERZ | KALKULATORY | WSKAŹNIKI | ADMINISTRACJA

Kalkulator zaliczek PIT 2015 Kalkulator zaliczek PIT 2015
Lista płac 2015 Lista płac 2015
Karta przychodów pracowników 2015 Karta przychodów pracowników 2015
Faktura korygująca VAT 2014-2015 Faktura korygująca VAT 2014-2015
PK - Polecenie księgowania 2011-2015 PK - Polecenie księgowania 2011-2015
Umowa cesji domeny internetowej Umowa cesji domeny internetowej
Dowód zwiększenia kosztów Dowód zwiększenia kosztów
Weryfikator PESEL Weryfikator PESEL
program PITy 2014 Program PIT roczny 2014

Pobierz bezpłatnieProstytucja. ANTYporadnik podatkowy.

Interpretacja z 18 lutego 2015 r. - - prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0 % do sprzedaży towarów dla podróżnego w systemie TAX FREE działającego... czytaj dalej

Interpretacja z 18 lutego 2015 r. - w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła od wypłaty należności z tytułu usług certyfikacji produktów na rzecz podmiotów posiadających siedzibę... czytaj dalej

Interpretacja z 18 lutego 2015 r. - w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła od wypłaty świadczeń na rzecz podmiotów posiadających siedziby w Niemczech i USA z... czytaj dalej

Interpretacja z 18 lutego 2015 r. - Czy w świetle powyższego, zysk przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki traktować należy jako niepodzielony zysk w spółce kapitałowej w rozumieniu... czytaj dalej

Interpretacja z 18 lutego 2015 r. - w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła od wypłaty należności z tytułu usług pośrednictwa sprzedaży na rzecz podmiotów posiadających siedzibę... czytaj dalej

Interpretacja z 18 lutego 2015 r. - w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z używaniem samochodów, o których mowa... czytaj dalej

Czytaj najnowsze


Komentarz do rozporządzenia kpir: Spis z natury powinien zostać sporządzony w sposób staranny i czytelny. Nieczytelne bazgroły, zagniecenia, plamy  powodują, iż spis jest sporządzony wadliwie. Nie wpływa to jednak na wadliwość samej księgi przychodów i rozchodów. ...

czytaj więcej


zw. z VAT: Zarządzanie funduszami zabezpieczającymi transakcje
     ∟01.04.2013 - nadal
Podstawa prawna: art.43 ust.1 pkt 12 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

8% VAT: PKWiU 01.24 - owoce ziarnkowe i pestkowe
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.5 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szukaj stawki VAT

2014.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-772/14/WRz
     ∟(...) ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Przeważającym rodzajem wykonywanej przez niego działalności jest transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z). Charakter wykonywanej działalności gospodarczej wymaga od niego ciągłego przemieszczania się w celu dostarczenia towarów w kraju i za granicą. W związku z (...)

Więcej interpretacji do PKD 49.41.Z


PKD 23.63.Z - precedens GUS z 2012 r.
     ∟działalność polegająca na produkcji masy betonowej

PKWiU 25.11.23.0 - precedens GUS z 2007 r.
     ∟kabiny natryskowe wykonane na bazie listew i profili aluminiowych z wypełnieniem szklanym lub z tworzyw sztucznych.

Precedensy GUS


Zwrot VAT z państw UE


ZUS przedsiębiorców za 01/2015
699,56
279,41
58,20
1 037,17
757,76
279,41
58,20
1 095,37
ZUS nowe firmy za 01/2015
154,61
279,41
0,00
434,02
167,47
279,41
0,00
446,88
bez chorobowego z chorobowym

Wskaźniki


Dołącz do 31403 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

% VAT

PKWiU 2014 + STAWKI VAT

Klasyfikacja PKWiU ze stawkami VAT 2014. Odnośniki do stawek VAT nie zależących od PKWiU. Powiązania z KŚT, PKOB. Objaśnienia. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu. Wyszukiwarka kodów / symboli PKWiU. Wyszukiwarka stawek VAT.

296127

Interpretacji

podatkowych. Unikalne i dostępne jedynie na epodatnik.pl narzędzie wyszukiwania interpretacji podobnych do przeglądanej. Wygodne wyszukiwarki wg symbolu PKWiU, PKD, KŚT, PKOB, a nawet wg przepisu prawa podatkowego.

AMORTYZACJA

KŚT 2014 + amortyzacja

Klasyfikacja KŚT powiązana ze stawkami amortyzacji PIT i CIT określonymi w ustawach o podatku dochodowym. Wyszukiwarka KŚT. Objaśnienia. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu. Powiązania z PKOB oraz z PKWiU.