HOME | KLASYFIKACJE | STAWKI VAT | KOMENTARZE | INTERPRETACJE | PORADNIKI | POBIERZ | KALKULATORY | WSKAŹNIKI | ADMINISTRACJA

KW - kasa wypłaci KW - kasa wypłaci
Księga przychodów i rozchodów 2011-2014 Księga przychodów i rozchodów 2011-2...
Wz - Pz 2011-2014 Wz - Pz 2011-2014
Przejściówka PKWiU 1997 -> 2004 Przejściówka PKWiU 1997 -> 2004
Nota odsetkowa Nota odsetkowa
Ewidencja urlopów 2011-2014 Ewidencja urlopów 2011-2014
Rachunek zwykły bez VAT 2011-2014 Rachunek zwykły bez VAT 2011-2014
Kalkulator zaliczek PIT - niania 2011-2014 Kalkulator zaliczek PIT - niania...
program PITy 2013 Program PIT roczny 2013

Pobierz bezpłatnieDrobne oszustwa podatkowe. ANTYporadnik dla niezaawansowanych.

Interpretacja z 18 lipca 2014 r. - Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy potwierdzono w trybie art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, że czynność sprzedaży (cesji) na rzecz Wnioskodawczyni udziałów... czytaj dalej

Interpretacja z 16 lipca 2014 r. - Prawo do odzyskania VAT w związku z realizacją projektu. ... czytaj dalej

Interpretacja z 16 lipca 2014 r. - Skutki podatkowe wprowadzenia ulg i zniżek dla rodzin wielodzietnych. ... czytaj dalej

Interpretacja z 16 lipca 2014 r. - Czy spełniony został warunek wydatkowania przychodu ze sprzedaży prawa do lokalu o niższej wartości na nabycie prawa do lokalu o... czytaj dalej

Interpretacja z 15 lipca 2014 r. - Czy w opisanym stanie faktycznym skorzystanie z usług pośrednika w przyjmowaniu rezerwacji pokoi spowodowałoby utratę prawa do opodatkowania wynajmu pokoi... czytaj dalej

Interpretacja z 15 lipca 2014 r. - prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków związanych z nabyciem paliw silnikowych oraz eksploatacją służbowego pojazdu samochodowego... czytaj dalej

Czytaj najnowsze


Komentarz do rozporządzenia kpir: Rolnicy prowadzący księgę przychodów i  rozchodów w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej stosują przepisy rozdziału 1, 3 i 4. To wynika z bezpośredniej interpretacji podziału rozporządzenia na rozdziały. W drodze interpretacji celowościowej nie da się uznać, iż rolnicy stosują przepisy rozdziału 2 odpowiednio, albo w zakresie nieuregulowanym w sposób szczególny w rozdziale 3. Przeczy temu jednak wyraźnie np. przepis...

czytaj więcej


zw. z VAT: Zakwaterowanie uczniów, studentów, doktorantów
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: art.43 ust.1 pkt 30 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

8% VAT: PKWiU ex 10.4 - oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.27 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szukaj stawki VAT

2014.05.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-253/14-2/AMN
     ∟(...) w pierwszym roku funkcjonowania hodowli. Klasyfikacja statystyczna przyszłych świadczonych usług hodowli ślimaka jadalnego wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług to 01.49.23.0, jako: „ślimaki, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone, w solance, z wyłączeniem ślimaków morskich”.PKD 0149Z Chów i hodowla pozostałych (...)

Więcej interpretacji do PKWiU 01.49.23.0


PKWiU 11.07.19.0 - precedens GUS z 2012 r.
     ∟lody wodne w stanie płynnym, przeznaczone do zamrożenia przed spożyciem. opisane lody wodne, są wyrobem płynnym pakowanym jednostkowo w folię z polietylenu, zawierają one w składzie: wodę, cukier, stabilizator, kwas cytrynowy, substancje smakowo-barwiące. przedmiotowe wyroby przeznaczone są do zamrożenia przed spożyciem.

Precedensy GUS


Zwrot VAT z państw UE


ZUS przedsiębiorców za 06/2014
661,92
270,40
55,07
987,39
716,99
270,40
55,07
1 042,46
ZUS nowe firmy za 06/2014
148,43
270,40
0,00
418,83
160,78
270,40
0,00
431,18
bez chorobowego z chorobowym

Wskaźniki


Dołącz do 33075 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.
PKWiU 2014 + VAT
PKWiU 2014 + STAWKI VAT

Klasyfikacja PKWiU ze stawkami VAT 2014. Odnośniki do stawek VAT nie zależących od PKWiU. Powiązania z KŚT, PKOB. Objaśnienia. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu. Wyszukiwarka kodów / symboli PKWiU. Wyszukiwarka stawek VAT.

Plus500
KŚT i stawki amortyzacji
KŚT 2014 + amortyzacja

Klasyfikacja KŚT powiązana ze stawkami amortyzacji PIT i CIT określonymi w ustawach o podatku dochodowym. Wyszukiwarka KŚT. Objaśnienia. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu. Powiązania z PKOB oraz z PKWiU.