HOME | KLASYFIKACJE | STAWKI VAT | KOMENTARZE | INTERPRETACJE | PORADNIKI | POBIERZ | KALKULATORY | WSKAŹNIKI | ADMINISTRACJA

Ewidencja przebiegu pojazdu VAT 2014 Ewidencja przebiegu pojazdu VAT 2014
Kalkulator giełdowy 2011-2014 Kalkulator giełdowy 2011-2014
Zwrot detaliczny 2011-2014 Zwrot detaliczny 2011-2014
Karta przychodów pracowników 2014 Karta przychodów pracowników 2014
Dowód wewnętrzny sprzedaży ryczałt 2011-2014 Dowód wewnętrzny sprzedaży ryczałt ...
Pokwitowanie zapłaty Pokwitowanie zapłaty
Wpłata / przelew podatku Wpłata / przelew podatku
Faktura VAT uproszczona 2014 (wiele stawek VAT) Faktura VAT uproszczona 2014 (wiele...
program PITy 2013 Program PIT roczny 2013

Pobierz bezpłatnie


Termin płatności
Data wpłaty
Kwota zaległości

Interpretacja ogólna z 8 kwietnia 2014 r. - W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, na podstawie art. 14a § 1... czytaj dalej

Interpretacja z 1 kwietnia 2014 r. - Czy w związku z uczestnictwem w systemie Cash-poolingu na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek dokumentacyjny wynikający z art. 9a ustawy o... czytaj dalej

Interpretacja z 1 kwietnia 2014 r. - Czy Gmina ma prawo do częściowego odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia dokumentacji projektowej poprzez dokonanie korekty, o... czytaj dalej

Interpretacja z 1 kwietnia 2014 r. - Czy opłata – o której mowa w opisie zdarzenia przyszłego – przekazana Odbiorcom na podstawie wystawionych przez nich faktur będzie... czytaj dalej

Interpretacja z 31 marca 2014 r. - Dostawa towarów używanych. ... czytaj dalej

Interpretacja z 31 marca 2014 r. - Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa do napędu samochodów ciężarowych. ... czytaj dalej

Interpretacja z 31 marca 2014 r. - Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości gruntowych. ... czytaj dalej

Interpretacja ogólna z 31 marca 2014 r. - Na wykonanie trwałej zabudowy meblowej składa się szereg czynności począwszy od jej zaprojektowania aż po jej montaż w obiekcie budowlanym... czytaj dalej

Czytaj najnowsze


8% VAT: Materiały i środki wyposażenia specjalistycznego w pożarnictwie
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.131 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

8% VAT: PKWiU ex 02.30.40.0 - dziko rosnące jadalne produkty leśne - wyłącznie leśne grzyby, jagody i orzechy
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.19 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szukaj stawki VAT

2013.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-800/13/BK
     ∟(...) W dniu 3 lipca 2013 r. Otrzymała Pani odpowiedź z Urzędu Statystycznego w Łodzi o nadaniu numerów PKWiU dla czterech wymienionych poniżej produktów.:„X.”– PKWiU 11.07.19.0 „Pozostałe napoje bezalkoholowe”. „X.” jest suplementem diety w postaci płynu o smaku cytrynowym do bezpośredniego spożycia, uzupełniającym dietę w (...)

Więcej interpretacji do PKWiU 11.07.19.0


PKD 86.90.E - precedens GUS z 2005 r.
     ∟badanie słuchu wykonywane w ramach działalności logopedycznej

PKWiU 85.59.19.0 - precedens GUS z 2009 r.
     ∟prezentowanie nauki szybkiego czytania i technik pamięciowych oraz organizowanie i przeprowadzanie indywidualnych lekcji związanych z szybkim czytaniem i technikami pamięciowymi (także przy pomocy zatrudnionych i przeszkolonych przez przedstawiciela współpracowników)

Precedensy GUS


Zwrot VAT z państw UE


ZUS przedsiębiorców za 03/2014
661,92
270,40
55,07
987,39
716,99
270,40
55,07
1 042,46
ZUS nowe firmy za 03/2014
148,43
270,40
0,00
418,83
160,78
270,40
0,00
431,18
bez chorobowego z chorobowym

Wskaźniki


Dołącz do 32000 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.
PKWiU 2014 + VAT
PKWiU 2014 + STAWKI VAT

Klasyfikacja PKWiU ze stawkami VAT 2014. Odnośniki do stawek VAT nie zależących od PKWiU. Powiązania z KŚT, PKOB. Objaśnienia. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu. Wyszukiwarka kodów / symboli PKWiU. Wyszukiwarka stawek VAT.

PKD 2014
PKD 2014

Wybór właściwego symbolu PKD prowadzonej działalności gospodarczej jest bardzo istotny, Wygodne narzędzie z kaskadową prezentacją wszystkich objaśnień dotyczących danego grupowania. Wyszukiwarka PKD. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu.

KŚT i stawki amortyzacji
KŚT 2014 + amortyzacja

Klasyfikacja KŚT powiązana ze stawkami amortyzacji PIT i CIT określonymi w ustawach o podatku dochodowym. Wyszukiwarka KŚT. Objaśnienia. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu. Powiązania z PKOB oraz z PKWiU.