Interpretacja z 30 października 2015 r. - Czy w wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę udziałów Spółki I do Spółki II, Wnioskodawca uzyska przychód w rozumieniu ustawy o podatku... czytaj dalej

Interpretacja z 29 października 2015 r. - 1. Czy umowa dożywocia stanowi źródło przychodu określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) i podlega opodatkowaniu... czytaj dalej

Interpretacja z 29 października 2015 r. - Jakie są skutki podatkowe otrzymania przez pracowników kwiatów i upominku rzeczowego z okazji jubileuszu pracy zawodowej oraz w związku z... czytaj dalej

Interpretacja z 29 października 2015 r. - Czy umowa cash poolingu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? ... czytaj dalej

Interpretacja z 29 października 2015 r. - Czy planowana transakcja wymiany udziałów, w wyniku której Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość głosów w spółce zależnej, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem... czytaj dalej

Czytaj najnowsze


Komentarz do rozporządzenia kpir: Przepis §11 ust.1 rozporządzenia wprowadza obowiązek prowadzenia ksiąg w sposób rzetelny i niewadliwy, pod rygorem odpowiedzialności karnej skarbowej. Przepis §31 przewiduje cechę prawidłowości księgi przychodów i rozchodów w odniesieniu wyłącznie do księgi prowadzonej przy użyciu technik informatycznych. Księgi nieprawidłowe nie powodują jednak żadnych negatywnych dla podatnika skutków, w szczególności skutków karnych skarbowych. Istotne jest jedynie sporządzenie wydruku zgodnie ze wzorem księgi...

czytaj więcej


zw. z VAT: Import - gospodarstwo rolne po obu stronach granicy
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: art.55 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

8% VAT: PKWiU 32.50.23.0 - części i akcesoria protez i przyrządów ortopedycznych
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.102 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szukaj stawki VAT

2015.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-352/15-2/SJ
     ∟(...) opodatkowaną na zasadach ogólnych, a zdarzenia podatkowe dokumentuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Jest to ściśle działalność prawnicza o kodzie PKD 69.10.Z. Obejmuje działalność radcy prawnego w formie indywidualnej Kancelarii Radcy Prawnego, tj. świadczenie szeroko rozumianej pomocy prawnej, zgodnie z art. 6 i art. (...)

Więcej interpretacji do PKD 69.10.Z


PKWiU 42.21.23.0 - precedens GUS z 2009 r.
     ∟konserwacja rowów odwadniających w zakresie: wykaszania skarp i dna, hakowania wodorostów, odmulania dna, oczyszczania, umacniania skarp i dna, uzupełniania mas ziemnych wraz z dogęszczaniem, usunięcia samosiejek rosnących w korycie rowu

Precedensy GUS


Zwrot VAT z państw UE


ZUS przedsiębiorców za 10/2015
696,47
279,41
58,20
1 034,08
754,67
279,41
58,20
1 092,28
ZUS nowe firmy za 10/2015
153,93
279,41
0,00
433,34
166,79
279,41
0,00
446,20
bez chorobowego z chorobowym

Wskaźniki


Dołącz do 33552 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj