Interpretacja z 2 września 2015 r. - Wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT czynności zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. ... czytaj dalej

Interpretacja z 2 września 2015 r. - Czy w związku ze zbyciem prawa do lokalu na rzecz córki przed upływem 5 lat od jego nabycia od Gminy,... czytaj dalej

Interpretacja z 2 września 2015 r. - Umowa dożywocia. ... czytaj dalej

Interpretacja z 2 września 2015 r. - Skutki podatkowe zbycia lokalu mieszkalnego w drodze umowy o dożywocie. ... czytaj dalej

Interpretacja z 2 września 2015 r. - Czy darowizna znaku towarowego będzie podlegała ustawie o podatku od spadków i darowizn i tym samym czy będzie mogła skorzystać... czytaj dalej

Czytaj najnowsze


Komentarz do rozporządzenia kpir: Definicja środków trwałych zawarta jest w art.23a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dla celów rozporządzenia nie ma znaczenia, czy dany środek trwały podlega amortyzacji, czy też nie. ...

czytaj więcej


zw. z VAT: Import złota przez NBP
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: art.45 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

8% VAT: PKWiU ex 20.15.7 - nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem nawozów naturalnych
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.63 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szukaj stawki VAT

2015.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1334/14-2/AN
     ∟(...) jednoosobową od 12 stycznia 1993 r w zakresie handlu detalicznego artykułami spożywczymi, rolnymi, opodatkowane na zasadach ogólnych, czynny podatnik podatku VAT/PKD 47.21.Z. Lokal od 12 stycznia 1993 r. do 9 kwietnia 1998 r. był wynajmowany od Zakładu Gospodarki Komunalnej na podstawie umowy najmu. W dniu 9 kwietnia 1998 r. (...)

Więcej interpretacji do PKD 47.21.Z


PKWiU 93.11.10.0 - precedens GUS z 2011 r.
     ∟organizowanie przez osir różnorodnych imprez sportowych na posiadanych obiektach sportowych jak również udostępnianie obiektów sportowych na zasadzie np. sprzedaży biletu wstępu, karnetu, który upoważnia do korzystania np. z basenu, kortu tenisowego, hali sportowej sprzedaż karnetów uprawniających do wstępu lub jednorazowych biletów wstępu na obiekty, firmom lub osobom fizycznym

Precedensy GUS


Zwrot VAT z państw UE


ZUS przedsiębiorców za 09/2015
696,47
279,41
58,20
1 034,08
754,67
279,41
58,20
1 092,28
ZUS nowe firmy za 09/2015
153,93
279,41
0,00
433,34
166,79
279,41
0,00
446,20
bez chorobowego z chorobowym

Wskaźniki


Dołącz do 33907 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj