Interpretacja z 25 marca 2015 r. - Czy umorzenie bez wynagrodzenia należących do Wnioskodawcy udziałów w kapitale zakładowym Spółki Zależnej będzie dla niego czynnością neutralną na gruncie... czytaj dalej

Interpretacja z 16 marca 2015 r. - Czy dokonanie wpłaty na kapitał rezerwowy spółki komandytowej (podwyższenie kapitału rezerwowego) utworzonego na podstawie umowy spółki, przez jednego ze wspólników... czytaj dalej

Interpretacja z 16 marca 2015 r. - Czy w Spółce (po przekształceniu) będzie kosztem uzyskania przychodów odpis amortyzacyjny od tych części nieruchomości, które zostały sfinansowane dotacją z... czytaj dalej

Interpretacja z 13 marca 2015 r. - prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu. ... czytaj dalej

Interpretacja z 13 marca 2015 r. - w zakresie skutków podatkowych związanych z przekazaniem wskazanej we wniosku nieruchomości na potrzeby osobiste oraz związanych z jej późniejszą sprzedażą.... czytaj dalej

Interpretacja z 13 marca 2015 r. - Czy w opisanym stanie faktycznym doszło do skutecznej zmiany roku podatkowego w taki sposób, że obecny rok podatkowy trwa od... czytaj dalej

Czytaj najnowsze


Komentarz do rozporządzenia kpir: Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych ewidencjonują operacje gospodarcze w księgach rachunkowych prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości, albo w ewidencjach podatkowych. Księga przychodów i rozchodów jest jedną z ewidencji podatkowych. Zgodnie z art.2 ust.1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe prowadzą osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, jeżeli ich przychody...

czytaj więcej


8% VAT: Publikacje w alfabecie Braille'a
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.106 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

8% VAT: PKWiU ex 01.4 - zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:
1) wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych, żywych (PKWiU 01.44.10.0),
2) wełny strzyżonej, potnej z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży (PKWiU 01.45.30),
3) pozostałych ptaków żywych hodowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.12.9),
4) gadów żywych hodowlanych, włączając węże i żółwie (PKWiU 01.49.13.0),
5) pozostałych zwierząt żywych (PKWiU ex 01.49.19.0), z zastrzeżeniem poz. 15,
6) wosków owadzich i spermacetów, włączając rafinowane i barwione (PKWiU 01.49.26.0),
7) produktów zwierzęcych niejadalnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.28.0),
8) skór futerkowych surowych oraz skór i skórek surowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.3)
     ∟01.04.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.14 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szukaj stawki VAT

2015.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1485/13/WRz
     ∟(...) 2014 r. Wnioskodawca wznowił prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej sklasyfikowanej według Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2008 r. pod symbolem PKD 49.41.Z. (transport drogowy towarów). W ramach powyższej działalności świadczy usługi kierowania pojazdami na rzecz innych podmiotów. Wykonywana przez niego (...)

Więcej interpretacji do PKD 49.41.Z


PKD 45.20.Z - precedens GUS z 2009 r.
     ∟działalność myjni samochodowej

PKWiU 23.99.19.0 - precedens GUS z 2011 r.
     ∟wyroby z torfu w postaci doniczek torfowych i krążków pęczniejących, używanych do celów ogrodniczych i rolniczych, służących do wysiewu nasion kwiatów i warzyw (rozsady pomidorów i ogórków)

Precedensy GUS


Zwrot VAT z państw UE


ZUS przedsiębiorców za 03/2015
699,56
279,41
58,20
1 037,17
757,76
279,41
58,20
1 095,37
ZUS nowe firmy za 03/2015
154,61
279,41
0,00
434,02
167,47
279,41
0,00
446,88
bez chorobowego z chorobowym

Wskaźniki


Dołącz do 31991 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

% VAT

PKWiU 2014 + STAWKI VAT

Klasyfikacja PKWiU ze stawkami VAT 2014. Odnośniki do stawek VAT nie zależących od PKWiU. Powiązania z KŚT, PKOB. Objaśnienia. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu. Wyszukiwarka kodów / symboli PKWiU. Wyszukiwarka stawek VAT.

AMORTYZACJA

KŚT 2014 + amortyzacja

Klasyfikacja KŚT powiązana ze stawkami amortyzacji PIT i CIT określonymi w ustawach o podatku dochodowym. Wyszukiwarka KŚT. Objaśnienia. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu. Powiązania z PKOB oraz z PKWiU.