HOME | KLASYFIKACJE | STAWKI VAT | KOMENTARZE | INTERPRETACJE | PORADNIKI | POBIERZ | KALKULATORY | WSKAŹNIKI | ADMINISTRACJA

Kalkulator zaliczek PIT 2015 Kalkulator zaliczek PIT 2015
Lista płac 2015 Lista płac 2015
Karta przychodów pracowników 2015 Karta przychodów pracowników 2015
Specyfikacja dostawy 2011-2015 Specyfikacja dostawy 2011-2015
Umowa z nianią - umowa uaktywniająca Umowa z nianią - umowa uaktywniająca
Ewidencja zwrotów i uznanych reklamacji (kasa fisk.) Ewidencja zwrotów i uznanych reklamacj...
Umowa cesji domeny internetowej Umowa cesji domeny internetowej
Ewidencja VAT zwolnieni podmiotowo 2011-2015 Ewidencja VAT zwolnieni podmiotowo 2011...

Pobierz bezpłatnieDrobne oszustwa podatkowe. ANTYporadnik dla niezaawansowanych.

Interpretacja z 22 stycznia 2015 r. - Czy sprzedaż czasu lub miejsca na cele reklamowe w internecie może być opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym wg stawki 8,5% ? ... czytaj dalej

Interpretacja z 21 stycznia 2015 r. - dot. neutralności podatkowej czynności wniesienia przez spółkę komandytową (której Wnioskodawca jest wspólnikiem) wkładu w postaci nieruchomości do nowo utworzonej spółki... czytaj dalej

Interpretacja z 21 stycznia 2015 r. - w zakresie neutralności podatkowej czynności wniesienia przez spółkę komandytową (której Wnioskodawca jest wspólnikiem) wkładu w postaci nieruchomości do nowo utworzonej... czytaj dalej

Interpretacja z 21 stycznia 2015 r. - Czy powyższa wartość, stanowiąca nadwyżkę wartości ujemnych albo dodatnich różnic kursowych danego okresu, stanowić będzie odpowiednio:- tzw. koszt wspólny działalności... czytaj dalej

Interpretacja z 21 stycznia 2015 r. - Czy mając na uwadze autonomiczność metody rachunkowej ustalania różnic kursowych względem przepisów podatkowych, możliwe jest wykazanie różnic kursowych w wyniku... czytaj dalej

Interpretacja z 20 stycznia 2015 r. - w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych w następstwie likwidacji spółki osobowej. ... czytaj dalej

Czytaj najnowsze


Komentarz do rozporządzenia kpir: Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych ewidencjonują operacje gospodarcze w księgach rachunkowych prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości, albo w ewidencjach podatkowych. Księga przychodów i rozchodów jest jedną z ewidencji podatkowych. Zgodnie z art.2 ust.1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe prowadzą osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, jeżeli ich przychody...

czytaj więcej


zw. z VAT: Dostawa terenów niezabudowanych niebudowlanych
     ∟01.04.2013 - nadal
Podstawa prawna: art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

8% VAT: PKWiU ex 01.1 - rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1)
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.1 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szukaj stawki VAT

2014.10.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1063/14/EJ
     ∟(...) Ministra Kultury i Sztuki, więc jako twórca Wnioskodawca posiada prawa autorskie. Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność została zakwalifikowana jako PKD – 92.52.B Ochrona zabytków, EKD – 925250 Ochrona zabytków (w 1996 r. i w 2006 r.), PKD 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji (...)

Więcej interpretacji do PKD 92.52.B


PKD 46.31.Z - precedens GUS z 2011 r.
     ∟działalność polegająca na handlu hurtowym (kupno-sprzedaż) płodami rolnymi tj.: ziemniakami, cebulą, burakami czerwonymi i jabłkami, łącznie z przygotowaniem produktów do sprzedaży poprzez ich : czyszczenie, sortowanie, kalibrowanie, pakowanie oraz transport do klienta

PKD 42.99.Z - precedens GUS z 2005 r.
     ∟działalność polegająca na kompleksowej budowie elektrowni wiatrowych - od wykonania wykopów pod fundamenty do wykonania kompletnego obiektu budowlanego

Precedensy GUS


Zwrot VAT z państw UE


ZUS przedsiębiorców za 01/2015
699,56
279,41
58,20
1 037,17
757,76
279,41
58,20
1 095,37
ZUS nowe firmy za 01/2015
154,61
279,41
0,00
434,02
167,47
279,41
0,00
446,88
bez chorobowego z chorobowym

Wskaźniki


Dołącz do 30780 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

% VAT

PKWiU 2014 + STAWKI VAT

Klasyfikacja PKWiU ze stawkami VAT 2014. Odnośniki do stawek VAT nie zależących od PKWiU. Powiązania z KŚT, PKOB. Objaśnienia. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu. Wyszukiwarka kodów / symboli PKWiU. Wyszukiwarka stawek VAT.

293092

Interpretacji

podatkowych. Unikalne i dostępne jedynie na epodatnik.pl narzędzie wyszukiwania interpretacji podobnych do przeglądanej. Wygodne wyszukiwarki wg symbolu PKWiU, PKD, KŚT, PKOB, a nawet wg przepisu prawa podatkowego.

AMORTYZACJA

KŚT 2014 + amortyzacja

Klasyfikacja KŚT powiązana ze stawkami amortyzacji PIT i CIT określonymi w ustawach o podatku dochodowym. Wyszukiwarka KŚT. Objaśnienia. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu. Powiązania z PKOB oraz z PKWiU.