HOME | KLASYFIKACJE | STAWKI VAT | KOMENTARZE | INTERPRETACJE | PORADNIKI | POBIERZ | KALKULATORY | WSKAŹNIKI | ADMINISTRACJA

Kalkulator wynagrodzenia urlopowego Kalkulator wynagrodzenia urlopowego
Kalkulator odsetek - rozliczenie wpłat Kalkulator odsetek - rozliczenie wpłat
Kalkulator odsetek Kalkulator odsetek
Jazdy lokalne 2011-2014 Jazdy lokalne 2011-2014
Kalkulator giełdowy 2011-2014 Kalkulator giełdowy 2011-2014
Faktura VAT RR 2011-2014 Faktura VAT RR 2011-2014
Skierowanie na badania lekarskie Skierowanie na badania lekarskie
PK - Polecenie księgowania 2011-2013 PK - Polecenie księgowania 2011-2013
program PITy 2013 Program PIT roczny 2013

Pobierz bezpłatnieKomentarz do rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Interpretacja ogólna z 13 października 2014 r. - Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury). ... czytaj dalej

Interpretacja z 8 października 2014 r. - Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania polegającego na remoncie generalnym dachu kościoła parafialnego i renowacji... czytaj dalej

Interpretacja z 3 października 2014 r. - Brak opodatkowania dostawy nieruchomości. ... czytaj dalej

Interpretacja ogólna z 3 października 2014 r. - Od osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych nie pobiera się opłaty uzdrowiskowej - na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 2... czytaj dalej

Interpretacja z 2 października 2014 r. - Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia na zasadach ogólnych naliczonego podatku VAT wykazanego na fakturze za nabywane od Poczty... czytaj dalej

Interpretacja z 2 października 2014 r. - Czy w przypadku wypłaty przez SKA dywidendy na rzecz akcjonariusza, Wnioskodawca powinien rozliczyć przychód uzyskany z tytułu udziału w zysku... czytaj dalej

Czytaj najnowsze


Komentarz do rozporządzenia kpir: Rolnicy prowadzący księgę przychodów i  rozchodów w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej stosują przepisy rozdziału 1, 3 i 4. To wynika z bezpośredniej interpretacji podziału rozporządzenia na rozdziały. W drodze interpretacji celowościowej nie da się uznać, iż rolnicy stosują przepisy rozdziału 2 odpowiednio, albo w zakresie nieuregulowanym w sposób szczególny w rozdziale 3. Przeczy temu jednak wyraźnie np. przepis...

czytaj więcej


zw. z VAT: Import towarów przez siły zbrojne
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: art.45 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

8% VAT: PKWiU ex 58.11.1 - książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.72 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szukaj stawki VAT

2014.07.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-440/14/AW
     ∟(...) rybołówstwa (PKWiU ex 30.11.31.0), pchacze pełnomorskie (PKWiU ex 30.11.32.0), statki szkolne i badawcze rybołówstwa morskiego oraz statki ratownicze morskie (PKWiU ex 30.11.33.0). Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższych niż określony w (...)

Więcej interpretacji do PKWiU 30.11.33.0


PKWiU 23.41.12.0 - precedens GUS z 2006 r.
     ∟kubek z ceramiki porowatej lub szlachetnej

Precedensy GUS


Zwrot VAT z państw UE


ZUS przedsiębiorców za 09/2014
661,92
270,40
55,07
987,39
716,99
270,40
55,07
1 042,46
ZUS nowe firmy za 09/2014
148,43
270,40
0,00
418,83
160,78
270,40
0,00
431,18
bez chorobowego z chorobowym

Wskaźniki


Dołącz do 32744 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

% VAT

PKWiU 2014 + STAWKI VAT

Klasyfikacja PKWiU ze stawkami VAT 2014. Odnośniki do stawek VAT nie zależących od PKWiU. Powiązania z KŚT, PKOB. Objaśnienia. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu. Wyszukiwarka kodów / symboli PKWiU. Wyszukiwarka stawek VAT.

284505

Interpretacji

podatkowych. Unikalne i dostępne jedynie na epodatnik.pl narzędzie wyszukiwania interpretacji podobnych do przeglądanej. Wygodne wyszukiwarki wg symbolu PKWiU, PKD, KŚT, PKOB, a nawet wg przepisu prawa podatkowego.

AMORTYZACJA

KŚT 2014 + amortyzacja

Klasyfikacja KŚT powiązana ze stawkami amortyzacji PIT i CIT określonymi w ustawach o podatku dochodowym. Wyszukiwarka KŚT. Objaśnienia. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu. Powiązania z PKOB oraz z PKWiU.