HOME | KLASYFIKACJE | STAWKI VAT | KOMENTARZE | INTERPRETACJE | PORADNIKI | POBIERZ | KALKULATORY | WSKAŹNIKI | ADMINISTRACJA

Świadectwo pracy 2011-2014 Świadectwo pracy 2011-2014
Ewidencja VAT zwolnieni podmiotowo 2011-2014 Ewidencja VAT zwolnieni podmiotowo 2011...
Darowizny kościelne Darowizny kościelne
KW - kasa wypłaci KW - kasa wypłaci
Dowód wewnętrzny zakupu kpir 2011-2014 Dowód wewnętrzny zakupu kpir 2011-2014
Faktura VAT uproszczona 2014 (wiele stawek VAT) Faktura VAT uproszczona 2014 (wiele...
Faktura VAT RR 2011-2014 Faktura VAT RR 2011-2014
Rachunek do umowy zlecenia 2011-2014 Rachunek do umowy zlecenia 2011-2014
program PITy 2013 Program PIT roczny 2013

Pobierz bezpłatnieKomentarz do rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Interpretacja z 14 sierpnia 2014 r. - Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. ... czytaj dalej

Interpretacja z 14 sierpnia 2014 r. - Wyłączenie od opodatkowania sprzedaży działek gruntu. ... czytaj dalej

Interpretacja z 12 sierpnia 2014 r. - Prawo do odliczenia podatku VAT od nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu pojazdów samochodowych. ... czytaj dalej

Interpretacja z 11 sierpnia 2014 r. - Wyłączenie z opodatkowania czynności darowizny zorganizowanych części przedsiębiorstwa (dwóch stacji benzynowych) na rzecz synów. ... czytaj dalej

Interpretacja z 11 sierpnia 2014 r. - Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wypłatę dofinansowania do wypoczynku pracowników.... czytaj dalej

Interpretacja z 8 sierpnia 2014 r. - Zakup paliwa, dot. odliczenia podatku. ... czytaj dalej

Czytaj najnowsze


Komentarz do rozporządzenia kpir: Definicje towarów określone rozporządzeniem w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów są o tyle kłopotliwe, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art.24 ust.2 wymienia jedynie pojęcia „towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków” nie definiując ich. Definicje znajdują się w rozporządzeniu w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Podatnik nabywając składnik majątku...

czytaj więcej


zw. z VAT: Banki
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: art.43 ust.1 pkt 40 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

8% VAT: PKWiU 10.73.12.0 - kuskus
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.37 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szukaj stawki VAT

2014.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-330/14-5/DG
     ∟(...) w załączniku nr 12 do ustawy, towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem: energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),wyrobów tytoniowych, samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do (...)

Więcej interpretacji do PKWiU 35.11.10.0


PKWiU 71.20.12.0 - precedens GUS z 2006 r.
     ∟analiza organoleptyczna produktów spożywczych

Precedensy GUS


Zwrot VAT z państw UE


ZUS przedsiębiorców za 08/2014
661,92
270,40
55,07
987,39
716,99
270,40
55,07
1 042,46
ZUS nowe firmy za 08/2014
148,43
270,40
0,00
418,83
160,78
270,40
0,00
431,18
bez chorobowego z chorobowym

Wskaźniki


Dołącz do 32949 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.
PKWiU 2014 + VAT
PKWiU 2014 + STAWKI VAT

Klasyfikacja PKWiU ze stawkami VAT 2014. Odnośniki do stawek VAT nie zależących od PKWiU. Powiązania z KŚT, PKOB. Objaśnienia. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu. Wyszukiwarka kodów / symboli PKWiU. Wyszukiwarka stawek VAT.

PKD 2014
PKD 2014

Wybór właściwego symbolu PKD prowadzonej działalności gospodarczej jest bardzo istotny, Wygodne narzędzie z kaskadową prezentacją wszystkich objaśnień dotyczących danego grupowania. Wyszukiwarka PKD. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu.

KŚT i stawki amortyzacji
KŚT 2014 + amortyzacja

Klasyfikacja KŚT powiązana ze stawkami amortyzacji PIT i CIT określonymi w ustawach o podatku dochodowym. Wyszukiwarka KŚT. Objaśnienia. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu. Powiązania z PKOB oraz z PKWiU.