HOME | KLASYFIKACJE | STAWKI VAT | KOMENTARZE | INTERPRETACJE | PORADNIKI | POBIERZ | KALKULATORY | WSKAŹNIKI | ADMINISTRACJA

Ewidencja przebiegu pojazdu VAT 2014 Ewidencja przebiegu pojazdu VAT 2014
Ewidencja zakupów VAT 2011-2014 Ewidencja zakupów VAT 2011-2014
Faktura VAT  uproszczona 2014 Faktura VAT uproszczona 2014
Faktura VAT 2014 Faktura VAT 2014
Wpłata / przelew podatku Wpłata / przelew podatku
Świadectwo pracy 2011-2014 Świadectwo pracy 2011-2014
Dowód wewnętrzny sprzedaży ryczałt 2011-2014 Dowód wewnętrzny sprzedaży ryczałt ...
Faktura VAT zaliczkowa 2014 Faktura VAT zaliczkowa 2014
program PITy 2013 Program PIT roczny 2013

Pobierz bezpłatnie


Termin płatności
Data wpłaty
Kwota zaległości

Interpretacja z 11 kwietnia 2014 r. - Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. ... czytaj dalej

Interpretacja z 10 kwietnia 2014 r. - Czy prawidłowym jest skorzystanie ze zwolnienia od podatku VAT z datą wsteczną czyli od dnia 1 stycznia 2012 r. jeśli... czytaj dalej

Interpretacja ogólna z 8 kwietnia 2014 r. - W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, na podstawie art. 14a § 1... czytaj dalej

Interpretacja z 7 kwietnia 2014 r. - Prawo do odzyskania podatku VAT związanego z realizacją zadania pn. „Remont Kościoła (…)”. ... czytaj dalej

Interpretacja z 4 kwietnia 2014 r. - Czy przychód z tytułu przedawnionego zobowiązania, powstały w wyniku upływu terminu roszczenia o wypłatę wkładu mieszkaniowego wynikającego z art. 29... czytaj dalej

Interpretacja z 4 kwietnia 2014 r. - Ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego. ... czytaj dalej

Interpretacja z 4 kwietnia 2014 r. - Opodatkowanie sprzedaży niezabudowanych działek przeznaczonych pod zabudowę oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wydatków ponoszonych w celu sprzedaży tych działek.... czytaj dalej

Interpretacja z 3 kwietnia 2014 r. - Zwolnienie gazu zużywanego na cele opałowe przez gospodarstwa domowe. ... czytaj dalej

Czytaj najnowsze


8% VAT: Materiały pędne i smary dla pożarnictwa
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.133 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

8% VAT: PKWiU ex 03 - ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem:
1) pereł nieobrobionych (PKWiU 03.00.5),
2) pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00.6)
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.20 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szukaj stawki VAT

2014.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1349/13-2/AA
     ∟(...) następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi jednoosobowa działalność gospodarczą w zakresie:fryzjerstwa i pozostałych zabiegów kosmetycznych (PKD nr 96.02.Z);pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD nr 47.99.Z). Zdarzenia gospodarcze Wnioskodawca ewidencjonuje w (...)

Więcej interpretacji do PKD 96.02.Z


PKWiU 96.02.19.0 - precedens GUS z 2012 r.
     ∟usługi polegające na wykonywaniu opalania natryskowego

PKWiU 85.51.10.0 - precedens GUS z 2010 r.
     ∟usługi polegające na prowadzeniu zajęć z żeglarstwa sportowego i rekreacyjnego

Precedensy GUS


Zwrot VAT z państw UE


ZUS przedsiębiorców za 03/2014
661,92
270,40
55,07
987,39
716,99
270,40
55,07
1 042,46
ZUS nowe firmy za 03/2014
148,43
270,40
0,00
418,83
160,78
270,40
0,00
431,18
bez chorobowego z chorobowym

Wskaźniki


Dołącz do 32086 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.
PKWiU 2014 + VAT
PKWiU 2014 + STAWKI VAT

Klasyfikacja PKWiU ze stawkami VAT 2014. Odnośniki do stawek VAT nie zależących od PKWiU. Powiązania z KŚT, PKOB. Objaśnienia. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu. Wyszukiwarka kodów / symboli PKWiU. Wyszukiwarka stawek VAT.

PKD 2014
PKD 2014

Wybór właściwego symbolu PKD prowadzonej działalności gospodarczej jest bardzo istotny, Wygodne narzędzie z kaskadową prezentacją wszystkich objaśnień dotyczących danego grupowania. Wyszukiwarka PKD. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu.

KŚT i stawki amortyzacji
KŚT 2014 + amortyzacja

Klasyfikacja KŚT powiązana ze stawkami amortyzacji PIT i CIT określonymi w ustawach o podatku dochodowym. Wyszukiwarka KŚT. Objaśnienia. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu. Powiązania z PKOB oraz z PKWiU.