Interpretacja z 20 lipca 2015 r. - W jakim okresie powinny być dokonywane korekty zmniejszające koszty uzyskania przychodów jeżeli faktury nie zostaną uregulowane w ustawowo ustalonych terminach... czytaj dalej

Interpretacja z 20 lipca 2015 r. - W jakim okresie powinny być ujmowane korekty faktur sprzedaży i faktur zakupu w związku z utratą statusu podatnika CIT przez... czytaj dalej

Interpretacja z 20 lipca 2015 r. - W jakim terminie powinno zostać złożone zeznanie o wysokości dochodu (straty) osiągniętego przez PGK w przypadku utraty statusu podatnika CIT... czytaj dalej

Interpretacja z 20 lipca 2015 r. - Czy w przypadku utraty statusu podatnika CIT przez podatkową grupę kapitałową ze względu na naruszenie warunków, o których mowa w... czytaj dalej

Interpretacja z 17 lipca 2015 r. - 1. Czy w związku z uzyskaniem przez spadkobierców dodatkowych dochodów Spółdzielnia musi wystawiać PIT8c spadkobiercom? 2. Czy nabyty spadek jest... czytaj dalej

Czytaj najnowsze


Komentarz do rozporządzenia kpir: Usługi biura rachunkowego w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów mogą świadczyć: - osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych; - adwokaci i radcowie prawni; - biegli rewidenci; - przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, jeżeli są uprawnieni do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych; - pozostali przedsiębiorcy, pod warunkiem, że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby uprawnione do wykonywania czynności z...

czytaj więcej


zw. z VAT: Usługi ściśle związane ze sportem
     ∟01.04.2011 - nadal
Podstawa prawna: art.43 ust.1 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

8% VAT: PKWiU ex 10.5 - wyroby mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU ex 10.51.53.0)
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.28 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szukaj stawki VAT

2015.05.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-234/15/JJ
     ∟(...) sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i (...)

Więcej interpretacji do PKOB 1264


PKWiU 82.30.12.0 - precedens GUS z 2013 r.
     ∟obsługa stoiska na targach turystycznych np. dekorowanie stoiska.

Precedensy GUS


Zwrot VAT z państw UE


ZUS przedsiębiorców za 07/2015
696,47
279,41
58,20
1 034,08
754,67
279,41
58,20
1 092,28
ZUS nowe firmy za 07/2015
153,93
279,41
0,00
433,34
166,79
279,41
0,00
446,20
bez chorobowego z chorobowym

Wskaźniki


Dołącz do 33412 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj