HOME | KLASYFIKACJE | STAWKI VAT | KOMENTARZE | INTERPRETACJE | PORADNIKI | POBIERZ | KALKULATORY | WSKAŹNIKI | ADMINISTRACJA

Ewidencja przebiegu pojazdu VAT 2014 Ewidencja przebiegu pojazdu VAT 2014
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagro...
Umowa o udostępnienie telefonu służbowego Umowa o udostępnienie telefonu służb...
Ewidencja zatrudnienia 2011-2014 Ewidencja zatrudnienia 2011-2014
Ewidencja urlopów 2011-2014 Ewidencja urlopów 2011-2014
Wezwanie do zapłaty Wezwanie do zapłaty
Reklamacja - zgłoszenie wzór Reklamacja - zgłoszenie wzór
Kilometrówka - ewidencja przebiegu pojazdu 2011-2014 Kilometrówka - ewidencja przebiegu poj...
program PITy 2013 Program PIT roczny 2013

Pobierz bezpłatnie


Termin płatności
Data wpłaty
Kwota zaległości

Interpretacja ogólna z 8 kwietnia 2014 r. - W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, na podstawie art. 14a § 1... czytaj dalej

Interpretacja z 3 kwietnia 2014 r. - Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego bez potwierdzenia odbioru faktury... czytaj dalej

Interpretacja z 1 kwietnia 2014 r. - Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu wianków.... czytaj dalej

Interpretacja z 1 kwietnia 2014 r. - Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wyłączenia opodatkowania w formie ryczałtu. ... czytaj dalej

Interpretacja z 1 kwietnia 2014 r. - Podatek dochodowy do osób fizycznych w zakresie obowiązków podatkowych ciążących na Syndyku Upadłej osoby fizycznej. ... czytaj dalej

Interpretacja z 1 kwietnia 2014 r. - Czy w związku z uczestnictwem w systemie Cash-poolingu na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek dokumentacyjny wynikający z art. 9a ustawy o... czytaj dalej

Interpretacja z 1 kwietnia 2014 r. - Czy Gmina ma prawo do częściowego odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia dokumentacji projektowej poprzez dokonanie korekty, o... czytaj dalej

Interpretacja z 1 kwietnia 2014 r. - Czy opłata – o której mowa w opisie zdarzenia przyszłego – przekazana Odbiorcom na podstawie wystawionych przez nich faktur będzie... czytaj dalej

Czytaj najnowsze


8% VAT: Materiały i środki wyposażenia specjalistycznego w pożarnictwie
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.131 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

8% VAT: PKWiU ex 02.30.40.0 - dziko rosnące jadalne produkty leśne - wyłącznie leśne grzyby, jagody i orzechy
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.19 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szukaj stawki VAT

2014.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1575/13/MS
     ∟(...) wiatrowo-elektryczny tzw. turbina: grupa 3 „Kotły i maszyny energetyczne”, podgrupa 34 „Turbozespoły i zespoły prądotwórcze oraz reaktory jądrowe” rodzaj 346 „Zespoły prądotwórcze wiatrowe”, która w wykazie stawek amortyzacyjnych, określonych w Ustawie o CIT, zostały umieszczone pod pozycją 03: „Kotły i maszyny (...)

Więcej interpretacji do KŚT 346


PKD 86.90.E - precedens GUS z 2005 r.
     ∟badanie słuchu wykonywane w ramach działalności logopedycznej

PKWiU 85.59.19.0 - precedens GUS z 2009 r.
     ∟prezentowanie nauki szybkiego czytania i technik pamięciowych oraz organizowanie i przeprowadzanie indywidualnych lekcji związanych z szybkim czytaniem i technikami pamięciowymi (także przy pomocy zatrudnionych i przeszkolonych przez przedstawiciela współpracowników)

Precedensy GUS


Zwrot VAT z państw UE


ZUS przedsiębiorców za 03/2014
661,92
270,40
55,07
987,39
716,99
270,40
55,07
1 042,46
ZUS nowe firmy za 03/2014
148,43
270,40
0,00
418,83
160,78
270,40
0,00
431,18
bez chorobowego z chorobowym

Wskaźniki


Dołącz do 32017 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.
PKWiU 2014 + VAT
PKWiU 2014 + STAWKI VAT

Klasyfikacja PKWiU ze stawkami VAT 2014. Odnośniki do stawek VAT nie zależących od PKWiU. Powiązania z KŚT, PKOB. Objaśnienia. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu. Wyszukiwarka kodów / symboli PKWiU. Wyszukiwarka stawek VAT.

PKD 2014
PKD 2014

Wybór właściwego symbolu PKD prowadzonej działalności gospodarczej jest bardzo istotny, Wygodne narzędzie z kaskadową prezentacją wszystkich objaśnień dotyczących danego grupowania. Wyszukiwarka PKD. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu.

KŚT i stawki amortyzacji
KŚT 2014 + amortyzacja

Klasyfikacja KŚT powiązana ze stawkami amortyzacji PIT i CIT określonymi w ustawach o podatku dochodowym. Wyszukiwarka KŚT. Objaśnienia. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu. Powiązania z PKOB oraz z PKWiU.