Interpretacja z 9 marca 2015 r. - Czy nabycie przez Spółkę własnych akcji, celem ich umorzenia, za wynagrodzeniem, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? ... czytaj dalej

Interpretacja z 9 marca 2015 r. - Czy wyprzedaż długoletniej kolekcji za pośrednictwem internetowego serwisu aukcyjnego powinna być wykazana w zeznaniu? ... czytaj dalej

Interpretacja z 9 marca 2015 r. - Opodatkowanie czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę jako Agenta w ramach Systemu Cash Pooling. ... czytaj dalej

Interpretacja z 9 marca 2015 r. - Czy Spółka - Dłużnik może skorzystać z prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego od spłaconej wierzytelności oraz czy Dłużnik zwiększa... czytaj dalej

Interpretacja z 6 marca 2015 r. - Dot. momentu dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaniem faktur korygujących. ... czytaj dalej

Interpretacja z 6 marca 2015 r. - Usługi montażu rolet zewnętrznych i bram garażowych w ramach remontu, budowy, termomodernizacji oraz roboty konserwacyjne. ... czytaj dalej

Czytaj najnowsze


Komentarz do rozporządzenia kpir: Definicja biura rachunkowego znajduje się w §3 pkt 5 niniejszego rozporządzenia.  Nawet jednak w razie powierzenia prowadzenia księgi na rzecz podmiotu nie posiadającego stosownych uprawnień określonych pośrednio w przepisie §3 pkt 5 podatnik uzyskuje uprawnienia do prowadzenia księgi na zasadach określonych w ust.1. Zgodnie z ust.3 podatnicy, który powierzyli prowadzenie księgi podmiotowi nieuprawnionemu do świadczenia tego rodzaju usług zgodnie z...

czytaj więcej


8% VAT: Niektóre produkty uzdrowisk
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.104 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

8% VAT: PKWiU ex 01.4 - zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:
1) wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych, żywych (PKWiU 01.44.10.0),
2) wełny strzyżonej, potnej z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży (PKWiU 01.45.30),
3) pozostałych ptaków żywych hodowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.12.9),
4) gadów żywych hodowlanych, włączając węże i żółwie (PKWiU 01.49.13.0),
5) pozostałych zwierząt żywych (PKWiU ex 01.49.19.0), z zastrzeżeniem poz. 15,
6) wosków owadzich i spermacetów, włączając rafinowane i barwione (PKWiU 01.49.26.0),
7) produktów zwierzęcych niejadalnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.28.0),
8) skór futerkowych surowych oraz skór i skórek surowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.3)
     ∟01.04.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.14 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szukaj stawki VAT

2015.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1089/14-4/MN
     ∟(...) do drobnych podatników, w 2013 r. sprzedaż Wnioskodawcy nie przekroczyła 150.000 zł. Wnioskodawca jest płatnikiem VAT, działalność jest opodatkowana stawką 23% (PKD 71.12.Z). W 2009 r. Wnioskodawca zakupił samochód osobowy o pojemności 1995 cm3 i wprowadził do działalności gospodarczej poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane w (...)

Więcej interpretacji do PKD 71.12.Z


PKD 01.47.Z - precedens GUS z 2008 r.
     ∟prowadzenie hodowli drobiu w celu pozyskiwania jaj

PKWiU 11.07.19.0 - precedens GUS z 2012 r.
     ∟lody wodne w stanie płynnym, przeznaczone do zamrożenia przed spożyciem. opisane lody wodne, są wyrobem płynnym pakowanym jednostkowo w folię z polietylenu, zawierają one w składzie: wodę, cukier, stabilizator, kwas cytrynowy, substancje smakowo-barwiące. przedmiotowe wyroby przeznaczone są do zamrożenia przed spożyciem.

Precedensy GUS


Zwrot VAT z państw UE


ZUS przedsiębiorców za 02/2015
699,56
279,41
58,20
1 037,17
757,76
279,41
58,20
1 095,37
ZUS nowe firmy za 02/2015
154,61
279,41
0,00
434,02
167,47
279,41
0,00
446,88
bez chorobowego z chorobowym

Wskaźniki


Dołącz do 31916 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

% VAT

PKWiU 2014 + STAWKI VAT

Klasyfikacja PKWiU ze stawkami VAT 2014. Odnośniki do stawek VAT nie zależących od PKWiU. Powiązania z KŚT, PKOB. Objaśnienia. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu. Wyszukiwarka kodów / symboli PKWiU. Wyszukiwarka stawek VAT.

AMORTYZACJA

KŚT 2014 + amortyzacja

Klasyfikacja KŚT powiązana ze stawkami amortyzacji PIT i CIT określonymi w ustawach o podatku dochodowym. Wyszukiwarka KŚT. Objaśnienia. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu. Powiązania z PKOB oraz z PKWiU.