Interpretacja z 10 kwietnia 2015 r. - Sprzedaż lokalu mieszkalnego nabytego ponownie w spadku po synu. ... czytaj dalej

Interpretacja z 10 kwietnia 2015 r. - Skutki podatkowe sprzedaży lokalu nabytego częściowo w 2009 r. w spadku oraz częściowo 2014 r. w wyniku zniesienia współwłasności. ... czytaj dalej

Interpretacja z 9 kwietnia 2015 r. - Skutki podatkowe sprzedaży działki ornej, która na moment sprzedaży nie stanowi gospodarstwa rolnego ani jego części. ... czytaj dalej

Interpretacja z 9 kwietnia 2015 r. - Skutki podatkowe sprzedaży działki powstałej w wyniku scalenia i podziału. ... czytaj dalej

Interpretacja z 9 kwietnia 2015 r. - możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonego na nabycie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. ... czytaj dalej

Czytaj najnowsze


Komentarz do rozporządzenia kpir: Przepis ust.3 pozwala na księgowanie na podstawie zestawienia faktur sprzedaży. ...

czytaj więcej


8% VAT: Materiały i środki wyposażenia specjalistycznego w pożarnictwie
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.131 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

8% VAT: PKWiU ex 02.30.40.0 - dziko rosnące jadalne produkty leśne - wyłącznie leśne grzyby, jagody i orzechy
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.19 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szukaj stawki VAT

2015.03.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4512-9/15-2/JSz
     ∟(...) systemem bankowym, posiadając w zakresie podstawowej działalności wpisane do KRS PKD 64.92.Z (Pozostałe formy udzielania kredytów), także 64.19.Z, 64.91.Z, 64.99.Z, 66.19.Z. Spółka udziela krótkoterminowych (jednomiesięcznych), a także: 64.19.Z, 64.91.Z, 64.99.Z, 66.19.Z, nieoprocentowanych pożyczek dla osób fizycznych, (...)

Więcej interpretacji do PKD 66.19.Z


PKD 86.90.E - precedens GUS z 2005 r.
     ∟badanie słuchu wykonywane w ramach działalności logopedycznej

PKWiU 85.59.19.0 - precedens GUS z 2009 r.
     ∟prezentowanie nauki szybkiego czytania i technik pamięciowych oraz organizowanie i przeprowadzanie indywidualnych lekcji związanych z szybkim czytaniem i technikami pamięciowymi (także przy pomocy zatrudnionych i przeszkolonych przez przedstawiciela współpracowników)

Precedensy GUS


Zwrot VAT z państw UE


ZUS przedsiębiorców za 03/2015
699,56
279,41
58,20
1 037,17
757,76
279,41
58,20
1 095,37
ZUS nowe firmy za 03/2015
154,61
279,41
0,00
434,02
167,47
279,41
0,00
446,88
bez chorobowego z chorobowym

Wskaźniki


Dołącz do 32233 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj