HOME | KLASYFIKACJE | STAWKI VAT | KOMENTARZE | INTERPRETACJE | PORADNIKI | POBIERZ | KALKULATORY | WSKAŹNIKI | ADMINISTRACJA

Kalkulator zaliczek PIT 2015 Kalkulator zaliczek PIT 2015
Lista płac 2015 Lista płac 2015
Karta przychodów pracowników 2015 Karta przychodów pracowników 2015
Świadectwo pracy 2011-2015 Świadectwo pracy 2011-2015
Kalkulator zaliczek PIT - praca za granicą 2011-2015 Kalkulator zaliczek PIT - praca...
Wniosek urlopowy 2011-2015 Wniosek urlopowy 2011-2015
Umowa o udostępnienie telefonu służbowego Umowa o udostępnienie telefonu służb...
Miesięczne zestawienie dokumentów - zmniejszenie kosztów, zwiększenie przychodów Miesięczne zestawienie dokumentów - z...

Pobierz bezpłatnieDrobne oszustwa podatkowe. ANTYporadnik dla niezaawansowanych.

Interpretacja z 8 stycznia 2015 r. - Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliw silnikowych bezpośrednio na podstawie Dyrektywy Rady 2006/112/WE. ... czytaj dalej

Interpretacja z 8 stycznia 2015 r. - Obowiązki płatnika w związku z wypłatą odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach zastrzeżonych związanych z prowadzoną pozarolniczą działalność gospodarczą.... czytaj dalej

Interpretacja z 8 stycznia 2015 r. - Obowiązki płatnika w związku z wypłatą odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach powierniczych związanych z prowadzoną pozarolniczą działalność gospodarczą.... czytaj dalej

Interpretacja z 8 stycznia 2015 r. - Obowiązki płatnika w związku z wypłatą odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na mieszkaniowych rachunkach powierniczych związanych z prowadzoną pozarolniczą działalność... czytaj dalej

Interpretacja z 7 stycznia 2015 r. - Sprzedaż produktu żywnościowego wraz z wykonaniem Czynności dodatkowych, zastosowanie stawki podatku VAT dla opisanych czynności oraz ustalenie podstawy opodatkowania dla... czytaj dalej

Interpretacja z 7 stycznia 2015 r. - Czy momentem rozpoczęcia działalności przez Wnioskodawcę jest w przedstawionym stanie faktycznym dzień wniesienia przez Wnioskodawcę wkładów pieniężnych na kapitały zapasowe... czytaj dalej

Czytaj najnowsze


Komentarz do rozporządzenia kpir: Przede wszystkim spis z natury sporządzamy „na dzień”, co oznacza, iż nie trzeba go sporządzić (rozpocząć i zakończyć) w danym dniu. Spis z natury powinien zawierać towary w danym dniu należące do przedsiębiorstwa. Możliwe jest rozpoczęcie spisu z natury w danym dniu oraz udostępnianie spisanych już towarów na potrzeby bieżącej działalności przedsiębiorstwa.  Jeden jeszcze argument przemawia za tym, iż samo...

czytaj więcej


zw. z VAT: Dostawa terenów niezabudowanych niebudowlanych
     ∟01.04.2013 - nadal
Podstawa prawna: art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

8% VAT: PKWiU ex 01.1 - rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1)
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.1 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szukaj stawki VAT

2014.10.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-687/14/MZM
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych– dla których okres (...)

Więcej interpretacji do KŚT 109


PKD 46.31.Z - precedens GUS z 2011 r.
     ∟działalność polegająca na handlu hurtowym (kupno-sprzedaż) płodami rolnymi tj.: ziemniakami, cebulą, burakami czerwonymi i jabłkami, łącznie z przygotowaniem produktów do sprzedaży poprzez ich : czyszczenie, sortowanie, kalibrowanie, pakowanie oraz transport do klienta

PKD 42.99.Z - precedens GUS z 2005 r.
     ∟działalność polegająca na kompleksowej budowie elektrowni wiatrowych - od wykonania wykopów pod fundamenty do wykonania kompletnego obiektu budowlanego

Precedensy GUS


Zwrot VAT z państw UE


Wskaźniki


Dołącz do 30654 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

% VAT

PKWiU 2014 + STAWKI VAT

Klasyfikacja PKWiU ze stawkami VAT 2014. Odnośniki do stawek VAT nie zależących od PKWiU. Powiązania z KŚT, PKOB. Objaśnienia. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu. Wyszukiwarka kodów / symboli PKWiU. Wyszukiwarka stawek VAT.

291662

Interpretacji

podatkowych. Unikalne i dostępne jedynie na epodatnik.pl narzędzie wyszukiwania interpretacji podobnych do przeglądanej. Wygodne wyszukiwarki wg symbolu PKWiU, PKD, KŚT, PKOB, a nawet wg przepisu prawa podatkowego.

AMORTYZACJA

KŚT 2014 + amortyzacja

Klasyfikacja KŚT powiązana ze stawkami amortyzacji PIT i CIT określonymi w ustawach o podatku dochodowym. Wyszukiwarka KŚT. Objaśnienia. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu. Powiązania z PKOB oraz z PKWiU.