Interpretacja z 8 maja 2015 r. - Czy w przypadku nabycia przez Wnioskodawcę udziałów Spółki w formie aportu, dochodem Wnioskodawcy z tytułu likwidacji Spółki, będzie nadwyżka wartości... czytaj dalej

Interpretacja z 8 maja 2015 r. - Czy Spółka może ww. wydatek potraktować jako koszt uzyskania przychodu jednorazowo w momencie jego poniesienia, czy winna potraktować to jako... czytaj dalej

Interpretacja z 8 maja 2015 r. - Czy wydatki na wypłaty gotówkowe z tytułu realizacji Rozliczenia Pieniężnego dla Osób Uprawionych stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów, o... czytaj dalej

Interpretacja z 8 maja 2015 r. - 1. Czy otrzymany przychód Wnioskodawca może określić jako przychody z najmu i dzierżawy, o których mowa w art. 10 ust.... czytaj dalej

Interpretacja z 7 maja 2015 r. - Opodatkowanie umowy cash poolingu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ... czytaj dalej

Czytaj najnowsze


Komentarz do rozporządzenia kpir: Definicja biura rachunkowego znajduje się w §3 pkt 5 niniejszego rozporządzenia.  Nawet jednak w razie powierzenia prowadzenia księgi na rzecz podmiotu nie posiadającego stosownych uprawnień określonych pośrednio w przepisie §3 pkt 5 podatnik uzyskuje uprawnienia do prowadzenia księgi na zasadach określonych w ust.1. Zgodnie z ust.3 podatnicy, który powierzyli prowadzenie księgi podmiotowi nieuprawnionemu do świadczenia tego rodzaju usług zgodnie z...

czytaj więcej


zw. z VAT: Czynności techników dentystycznych
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: art.43 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

8% VAT: PKWiU ex 10.1 - mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane, z wyłączeniem:
1) tłuszczów technicznych,
2) produktów ubocznych garbarń,
3) skór i skórek, niejadalnych,
4) piór, puchu, pierza i skórek ptaków,
5) wełny szarpanej,
6) odpadów zwierzęcych surowych, niejadalnych (PKWiU ex 10.11.60.0) - z wyjątkiem jelit, pęcherzy i żołądków
     ∟01.04.2013 - nadal
Podstawa prawna: poz.24 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szukaj stawki VAT

2015.04.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-37/15-6/RG
     ∟(...) o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. Wykonywana działalność sklasyfikowana jest numerem PKWiU 86.21 oraz 86.22.W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.Czy podatnik świadczący usługi w zakresie opieki medycznej (praktyka lekarska ogólna) jest zwolniony z (...)

Więcej interpretacji do PKD 86.22.W


PKWiU 43.32.10.0 - precedens GUS z 2007 r.
     ∟montaż metalowych szaf wnękowych (trwałej zabudowy wnęki) przez podmiot niebędący producentem elementów tej zabudowy

PKWiU 42.21.23.0 - precedens GUS z 2009 r.
     ∟konserwacja rowów odwadniających w zakresie: wykaszania skarp i dna, hakowania wodorostów, odmulania dna, oczyszczania, umacniania skarp i dna, uzupełniania mas ziemnych wraz z dogęszczaniem, usunięcia samosiejek rosnących w korycie rowu

Precedensy GUS


Zwrot VAT z państw UE


ZUS przedsiębiorców za 04/2015
699,56
279,41
58,20
1 037,17
757,76
279,41
58,20
1 095,37
ZUS nowe firmy za 04/2015
154,61
279,41
0,00
434,02
167,47
279,41
0,00
446,88
bez chorobowego z chorobowym

Wskaźniki


Dołącz do 32738 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj