HOME | KLASYFIKACJE | STAWKI VAT | KOMENTARZE | INTERPRETACJE | POBIERZ | KALKULATORY | WSKAŹNIKI | ADMINISTRACJA

Kalkulator zaliczek PIT 2015 Kalkulator zaliczek PIT 2015
Lista płac 2015 Lista płac 2015
Karta przychodów pracowników 2015 Karta przychodów pracowników 2015
Dowód wewnętrzny zakupu kpir 2011-2015 Dowód wewnętrzny zakupu kpir 2011-2015
Delegacja - rozliczenie wyjazdu służbowego 2013-2015 Delegacja - rozliczenie wyjazdu służb...
Umowa sprzedaży samochodu Umowa sprzedaży samochodu
Ewidencja wyposażenia 2011-2015 Ewidencja wyposażenia 2011-2015
Księga przychodów i rozchodów 2011-2015 Księga przychodów i rozchodów 2011-2...
program PITy 2014 Program PIT roczny 2014

Pobierz bezpłatnieProstytucja. ANTYporadnik podatkowy.

Interpretacja z 2 marca 2015 r. - brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny. ... czytaj dalej

Interpretacja z 2 marca 2015 r. - brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT ... czytaj dalej

Interpretacja z 27 lutego 2015 r. - w Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z faktur VAT dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją przedmiotowego... czytaj dalej

Interpretacja z 27 lutego 2015 r. - dot. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych tytułem zakupu odzieży i obuwia. ... czytaj dalej

Interpretacja z 27 lutego 2015 r. - dot. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych tytułem zakupu odzieży i obuwia. ... czytaj dalej

Interpretacja z 27 lutego 2015 r. - zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dla usług mediacji ... czytaj dalej

Czytaj najnowsze


Komentarz do rozporządzenia kpir: Wyposażenie to inaczej składniki majątku, które ze względu na swoją wartość początkową lub przewidywany okres użytkowania nie przekraczający roku nie zostały zaliczone do środków trwałych. Pojęcie wyposażenie funkcjonuje wyłącznie w odniesieniu do majątku rzeczowego, tzn. nie istnieje odpowiednik wyposażenia w przypadku wartości niematerialnych i prawnych. Pojęciem tym posługuje się nie ustawa, a rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i...

czytaj więcej


zw. z VAT: Licencje dla oświaty
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: art.43 ust.1 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

8% VAT: PKWiU 01.24 - owoce ziarnkowe i pestkowe
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.5 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szukaj stawki VAT

2014.04.11 - Minister Finansów - PT8/033/315/996/TKE/13/RD-35228
     ∟(...) r. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:Wnioskodawca od dnia 15.02.2011 r. prowadzi działalność gospodarczą (głównie kod PKD 71.11.Z - działalność w zakresie architektury) oraz jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca głównie świadczy usługi poza terytorium kraju i na (...)

Więcej interpretacji do PKD 71.11.Z


PKD 69.20.Z - precedens GUS z 2007 r.
     ∟sporządzanie sprawozdań dot. przychodów, kosztów, wyników finansowych, nakładów na środki trwałe, podatków vat, wynagrodzeń itp.

PKWiU 01.49.19.0 - precedens GUS z 2009 r.
     ∟żywe, schłodzone larwy ochotki, stanowiące pokarm dla ryb akwariowych

Precedensy GUS


Zwrot VAT z państw UE


ZUS przedsiębiorców za 02/2015
699,56
279,41
58,20
1 037,17
757,76
279,41
58,20
1 095,37
ZUS nowe firmy za 02/2015
154,61
279,41
0,00
434,02
167,47
279,41
0,00
446,88
bez chorobowego z chorobowym

Wskaźniki


Dołącz do 31551 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

% VAT

PKWiU 2014 + STAWKI VAT

Klasyfikacja PKWiU ze stawkami VAT 2014. Odnośniki do stawek VAT nie zależących od PKWiU. Powiązania z KŚT, PKOB. Objaśnienia. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu. Wyszukiwarka kodów / symboli PKWiU. Wyszukiwarka stawek VAT.

297015

Interpretacji

podatkowych. Unikalne i dostępne jedynie na epodatnik.pl narzędzie wyszukiwania interpretacji podobnych do przeglądanej. Wygodne wyszukiwarki wg symbolu PKWiU, PKD, KŚT, PKOB, a nawet wg przepisu prawa podatkowego.

AMORTYZACJA

KŚT 2014 + amortyzacja

Klasyfikacja KŚT powiązana ze stawkami amortyzacji PIT i CIT określonymi w ustawach o podatku dochodowym. Wyszukiwarka KŚT. Objaśnienia. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu. Powiązania z PKOB oraz z PKWiU.