HOME | KLASYFIKACJE | STAWKI VAT | KOMENTARZE | INTERPRETACJE | PORADNIKI | POBIERZ | KALKULATORY | WSKAŹNIKI | ADMINISTRACJA

Kalkulator wynagrodzenia urlopowego Kalkulator wynagrodzenia urlopowego
Dowód zmniejszenia kosztów / zwiększenia przychodów Dowód zmniejszenia kosztów / zwiększ...
Wz - Pz 2011-2014 Wz - Pz 2011-2014
Kalkulator zaliczek PIT 2014 Kalkulator zaliczek PIT 2014
Rachunek zwykły bez VAT 2011-2014 Rachunek zwykły bez VAT 2011-2014
Reklamacja - zgłoszenie wzór Reklamacja - zgłoszenie wzór
Faktura korygująca VAT 2014 rabat w okresie Faktura korygująca VAT 2014 rabat...
Ewidencja sprzedaży VAT 2011-2014 Ewidencja sprzedaży VAT 2011-2014
program PITy 2013 Program PIT roczny 2013

Pobierz bezpłatnieKomentarz do rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Interpretacja ogólna z 9 września 2014 r. - zwolnienie od akcyzy alkoholu etylowego całkowicie skażonego, określonego w art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym ... czytaj dalej

Interpretacja z 5 września 2014 r. - Czy wniesienie do nowoutworzonej spółki osobowej przez Spółkę z o.o. wkładu w postaci przedsiębiorstwa, w którego skład wchodzą m.in. zgromadzone... czytaj dalej

Interpretacja z 5 września 2014 r. - Czy Nadleśnictwo w ramach prowadzonej działalności ma prawo, zgodnie z art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług, do... czytaj dalej

Interpretacja ogólna z 5 września 2014 r. - Osoba fizyczna udostępniająca na stronie internetowej miejsce w celu zamieszczenia treści o charakterze m.in. reklamowym za wynagrodzeniem uzyskuje przychód z... czytaj dalej

Interpretacja z 4 września 2014 r. - Jak powinna zostać ustalona kwota kosztu uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności, a w szczególności czy w opisanym przypadku... czytaj dalej

Interpretacja z 4 września 2014 r. - Czy wypłaty rent wyrównawczych dla byłych pracowników i osób, względem których ciążył na zmarłym pracowniku ustawowy obowiązek alimentacyjny, będące następstwem... czytaj dalej

Czytaj najnowsze


Komentarz do rozporządzenia kpir: Przepis §17 ust.1 nie nakazuje ujmowania w księdze kosztu uzyskania przychodu w dniu otrzymania towarów. Datę ujęcia kosztu określa art.22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Omawiany przepis nakłada jedynie obowiązek wpisania zakupu do księgi, np. w kolumnie 15 księgi. Niezwłoczność zapisu nie dotyczy jednak podatników, którzy zgodnie z §30 ust.1 lub ust.3 niniejszego rozporządzenia dokonują wpisów w księdze...

czytaj więcej


zw. z VAT: Wewnątrzwspólnotowe nabycie krwi, osocza itp.
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: art.44 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

8% VAT: PKWiU ex 10.89.14.0 - ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych - wyłącznie ekstrakty i soki z mięsa
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.46 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szukaj stawki VAT

2014.07.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-258/14-7/AW
     ∟(...) Przedsiębiorca prowadzi również działalność gospodarczą polegającą na wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych i furgonetek (wg klasyfikacji PKD 2007 – 77.11.Z). Wnioskodawca w ramach umowy leasingu operacyjnego leasinguje pojazd osobowy o masie do 3,5 tony (faktury leasingowe wystawiane są na Wnioskodawcę) z (...)

Więcej interpretacji do PKD 77.11.Z


PKWiU 96.02.19.0 - precedens GUS z 2009 r.
     ∟usługi polegające na wykonywaniu depilacji laserowej - jeżeli są to usługi, do wykonania których nie jest wymagana specjalistyczna wiedza lekarska, związane z poprawą urody, w rodzaju tych, które są świadczone w gabinecie kosmetycznym, nawet jeżeli są wykonywane przez lekarzy medycyny oraz przez pielęgniarkę pod nadzorem lekarza specjalisty

Precedensy GUS


Zwrot VAT z państw UE


ZUS przedsiębiorców za 08/2014
661,92
270,40
55,07
987,39
716,99
270,40
55,07
1 042,46
ZUS nowe firmy za 08/2014
148,43
270,40
0,00
418,83
160,78
270,40
0,00
431,18
bez chorobowego z chorobowym

Wskaźniki


Dołącz do 33020 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

% VAT

PKWiU 2014 + STAWKI VAT

Klasyfikacja PKWiU ze stawkami VAT 2014. Odnośniki do stawek VAT nie zależących od PKWiU. Powiązania z KŚT, PKOB. Objaśnienia. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu. Wyszukiwarka kodów / symboli PKWiU. Wyszukiwarka stawek VAT.

280561

Interpretacji

podatkowych. Unikalne i dostępne jedynie na epodatnik.pl narzędzie wyszukiwania interpretacji podobnych do przeglądanej. Wygodne wyszukiwarki wg symbolu PKWiU, PKD, KŚT, PKOB, a nawet wg przepisu prawa podatkowego.

AMORTYZACJA

KŚT 2014 + amortyzacja

Klasyfikacja KŚT powiązana ze stawkami amortyzacji PIT i CIT określonymi w ustawach o podatku dochodowym. Wyszukiwarka KŚT. Objaśnienia. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu. Powiązania z PKOB oraz z PKWiU.