HOME | KLASYFIKACJE | STAWKI VAT | KOMENTARZE | INTERPRETACJE | PORADNIKI | POBIERZ | KALKULATORY | WSKAŹNIKI | ADMINISTRACJA

Kalkulator zaliczek PIT 2015 Kalkulator zaliczek PIT 2015
Lista płac 2015 Lista płac 2015
Karta przychodów pracowników 2015 Karta przychodów pracowników 2015
Miesięczne zestawienie dokumentów - zmniejszenie kosztów, zwiększenie przychodów Miesięczne zestawienie dokumentów - z...
Dowód zwiększenia kosztów Dowód zwiększenia kosztów
Ewidencja sprzedaży VAT 2011-2015 Ewidencja sprzedaży VAT 2011-2015
Dowód zmniejszenia kosztów / zwiększenia przychodów Dowód zmniejszenia kosztów / zwiększ...
Dowód wewnętrzny sprzedaży ryczałt 2011-2015 Dowód wewnętrzny sprzedaży ryczałt ...
program PITy 2014 Program PIT roczny 2014

Pobierz bezpłatnieDrobne oszustwa podatkowe. ANTYporadnik dla niezaawansowanych.

Interpretacja z 18 lutego 2015 r. - - prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0 % do sprzedaży towarów dla podróżnego w systemie TAX FREE działającego... czytaj dalej

Interpretacja z 18 lutego 2015 r. - w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła od wypłaty należności z tytułu usług certyfikacji produktów na rzecz podmiotów posiadających siedzibę... czytaj dalej

Interpretacja z 18 lutego 2015 r. - w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła od wypłaty świadczeń na rzecz podmiotów posiadających siedziby w Niemczech i USA z... czytaj dalej

Interpretacja z 18 lutego 2015 r. - Czy w świetle powyższego, zysk przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki traktować należy jako niepodzielony zysk w spółce kapitałowej w rozumieniu... czytaj dalej

Interpretacja z 18 lutego 2015 r. - w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła od wypłaty należności z tytułu usług pośrednictwa sprzedaży na rzecz podmiotów posiadających siedzibę... czytaj dalej

Interpretacja z 18 lutego 2015 r. - w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z używaniem samochodów, o których mowa... czytaj dalej

Czytaj najnowsze


Komentarz do rozporządzenia kpir: Definicje ceny zakupu, ceny nabycia oraz kosztów wytworzenia znajdują się w §3 pkt 2-4 niniejszego rozporządzenia. Dopuszczalność a nawet obowiązek zastosowania cen rynkowych w sytuacji, gdy są one niższe od ceny zakupu lub nabycia, dotyczy w sposób oczywisty jedynie materiałów i towarów handlowych, czyli składników majątku nabytych, a nie wytworzonych. Opisana możliwość nie dotyczy wyrobów gotowych, braków czy półwyrobów, które wycenia...

czytaj więcej


zw. z VAT: Zarządzanie funduszami zabezpieczającymi transakcje
     ∟01.04.2013 - nadal
Podstawa prawna: art.43 ust.1 pkt 12 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

8% VAT: PKWiU 01.24 - owoce ziarnkowe i pestkowe
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.5 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szukaj stawki VAT

2014.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-772/14/WRz
     ∟(...) ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Przeważającym rodzajem wykonywanej przez niego działalności jest transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z). Charakter wykonywanej działalności gospodarczej wymaga od niego ciągłego przemieszczania się w celu dostarczenia towarów w kraju i za granicą. W związku z (...)

Więcej interpretacji do PKD 49.41.Z


PKD 23.63.Z - precedens GUS z 2012 r.
     ∟działalność polegająca na produkcji masy betonowej

PKWiU 25.11.23.0 - precedens GUS z 2007 r.
     ∟kabiny natryskowe wykonane na bazie listew i profili aluminiowych z wypełnieniem szklanym lub z tworzyw sztucznych.

Precedensy GUS


Zwrot VAT z państw UE


ZUS przedsiębiorców za 01/2015
699,56
279,41
58,20
1 037,17
757,76
279,41
58,20
1 095,37
ZUS nowe firmy za 01/2015
154,61
279,41
0,00
434,02
167,47
279,41
0,00
446,88
bez chorobowego z chorobowym

Wskaźniki


Dołącz do 31405 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

% VAT

PKWiU 2014 + STAWKI VAT

Klasyfikacja PKWiU ze stawkami VAT 2014. Odnośniki do stawek VAT nie zależących od PKWiU. Powiązania z KŚT, PKOB. Objaśnienia. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu. Wyszukiwarka kodów / symboli PKWiU. Wyszukiwarka stawek VAT.

296127

Interpretacji

podatkowych. Unikalne i dostępne jedynie na epodatnik.pl narzędzie wyszukiwania interpretacji podobnych do przeglądanej. Wygodne wyszukiwarki wg symbolu PKWiU, PKD, KŚT, PKOB, a nawet wg przepisu prawa podatkowego.

AMORTYZACJA

KŚT 2014 + amortyzacja

Klasyfikacja KŚT powiązana ze stawkami amortyzacji PIT i CIT określonymi w ustawach o podatku dochodowym. Wyszukiwarka KŚT. Objaśnienia. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu. Powiązania z PKOB oraz z PKWiU.