HOME | KLASYFIKACJE | STAWKI VAT | KOMENTARZE | INTERPRETACJE | PORADNIKI | POBIERZ | KALKULATORY | WSKAŹNIKI | ADMINISTRACJA

Pokwitowanie zapłaty Pokwitowanie zapłaty
Dzienne zestawienie faktur ryczałt 2011-2014 Dzienne zestawienie faktur ryczałt 201...
Zwrot detaliczny 2011-2014 Zwrot detaliczny 2011-2014
Ewidencja zakupów VAT 2011-2014 Ewidencja zakupów VAT 2011-2014
Umowa o udostępnienie telefonu służbowego Umowa o udostępnienie telefonu służb...
Kalkulator limitu zwolnienia podmiotowego VAT 2011-2014 Kalkulator limitu zwolnienia podmiotowe...
Wezwanie do zapłaty Wezwanie do zapłaty
Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2011-2014 Wykaz środków trwałych oraz wartośc...
program PITy 2013 Program PIT roczny 2013

Pobierz bezpłatnieProstytucja. ANTYporadnik podatkowy.

Interpretacja z 6 sierpnia 2014 r. - opodatkowanie sprzedaży zużytego oleju przeznaczonego do utylizacji ... czytaj dalej

Interpretacja z 4 sierpnia 2014 r. - Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie wypłaty dywidendy niepieniężnej w formie wierzytelności pożyczkowej. ... czytaj dalej

Interpretacja z 31 lipca 2014 r. - Czy wydatki, które ma ponosić Spółka cywilna na zakup usługi polegającej na kompleksowej obsłudze stacji paliw, świadczonej przez Wnioskodawcę w... czytaj dalej

Interpretacja z 31 lipca 2014 r. - Czy Wnioskodawca będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodu od znaku towarowego objętego prawem ochronnym, nabytego w drodze... czytaj dalej

Interpretacja z 31 lipca 2014 r. - Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. ... czytaj dalej

Interpretacja z 31 lipca 2014 r. - Moment powstania obowiązku podatkowego dla dostawy samochodów. ... czytaj dalej

Czytaj najnowsze


Komentarz do rozporządzenia kpir: Możliwość ujmowania sprzedaży w oparciu o ewidencję VAT prowadzoną przez podatników zwolnionych z VAT podmiotowo (do 150 zł rocznie zgodnie z art.113 ust.1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług) lub przez podatników zarejestrowanych VAT jest jeszcze dalej idącym uproszczeniem w prowadzeniu księgi, niż uproszczenie z §20 rozporządzenia. ...

czytaj więcej


zw. z VAT: Wynajem mieszkań
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: art.43 ust.1 pkt 36 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

8% VAT: PKWiU 10.61 - produkty przemiału zbóż
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.29 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szukaj stawki VAT

2014.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-121/14/JK
     ∟(...) metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. mieści się w grupowaniu PKWiU 11.03.10.0 „Pozostałe wyroby winiarskie, np. cydr, perry, miód pitny; napoje zawierające alkohol”. Natomiast zgodnie z zasadami metodycznymi Nomenklatury Taryfowej i (...)

Więcej interpretacji do PKWiU 11.03.10.0


PKWiU 28.13.21.0 - precedens GUS z 2011 r.
     ∟laktator elektryczny, wykonany z następujących surowców: tworzywo sztuczne pp - lejek laktatora, silikon- rurki, uszczelki i wkładka masująca, pojemnik na pokarm – trytan, tworzywo sztuczne abs – obudowa części elektrycznej laktatora, elementy metalowe- wewnątrz modułu elektrycznego i zasilacza, kod cn 8414 10 89

Precedensy GUS


Zwrot VAT z państw UE


ZUS przedsiębiorców za 07/2014
661,92
270,40
55,07
987,39
716,99
270,40
55,07
1 042,46
ZUS nowe firmy za 07/2014
148,43
270,40
0,00
418,83
160,78
270,40
0,00
431,18
bez chorobowego z chorobowym

Wskaźniki


Dołącz do 33289 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.
PKWiU 2014 + VAT
PKWiU 2014 + STAWKI VAT

Klasyfikacja PKWiU ze stawkami VAT 2014. Odnośniki do stawek VAT nie zależących od PKWiU. Powiązania z KŚT, PKOB. Objaśnienia. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu. Wyszukiwarka kodów / symboli PKWiU. Wyszukiwarka stawek VAT.

Plus500
KŚT i stawki amortyzacji
KŚT 2014 + amortyzacja

Klasyfikacja KŚT powiązana ze stawkami amortyzacji PIT i CIT określonymi w ustawach o podatku dochodowym. Wyszukiwarka KŚT. Objaśnienia. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu. Powiązania z PKOB oraz z PKWiU.