HOME | KLASYFIKACJE | STAWKI VAT | KOMENTARZE | INTERPRETACJE | PORADNIKI | POBIERZ | KALKULATORY | WSKAŹNIKI | ADMINISTRACJA

Kalkulator wynagrodzenia urlopowego Kalkulator wynagrodzenia urlopowego
Nota korygująca VAT 2014 Nota korygująca VAT 2014
Raport kasowy 2011-2014 Raport kasowy 2011-2014
Nota odsetkowa Nota odsetkowa
Kalkulator odsetek - rozliczenie wpłat Kalkulator odsetek - rozliczenie wpłat
Świadectwo pracy 2011-2014 Świadectwo pracy 2011-2014
Lista obecności 2011-2014 Lista obecności 2011-2014
Kalkulator zaliczek PIT 2014 Kalkulator zaliczek PIT 2014
program PITy 2013 Program PIT roczny 2013

Pobierz bezpłatnieDrobne oszustwa podatkowe. ANTYporadnik dla niezaawansowanych.

Interpretacja z 17 września 2014 r. - Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dotyczącego organizacji festynu rodzinnego. ... czytaj dalej

Interpretacja z 16 września 2014 r. - Samochody – brak prawa do odliczenia. ... czytaj dalej

Interpretacja z 15 września 2014 r. - Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej. ... czytaj dalej

Interpretacja z 12 września 2014 r. - Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z remontem kapliczki. ... czytaj dalej

Interpretacja z 12 września 2014 r. - Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. ... czytaj dalej

Interpretacja z 12 września 2014 r. - Czy w przedstawionym stanie faktycznym Uniwersytetowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę całości podatku naliczonego wynikającego z... czytaj dalej

Czytaj najnowsze


Komentarz do rozporządzenia kpir: Przepis §11 ust.1 rozporządzenia wprowadza obowiązek prowadzenia ksiąg w sposób rzetelny i niewadliwy, pod rygorem odpowiedzialności karnej skarbowej. Przepis §31 przewiduje cechę prawidłowości księgi przychodów i rozchodów w odniesieniu wyłącznie do księgi prowadzonej przy użyciu technik informatycznych. Księgi nieprawidłowe nie powodują jednak żadnych negatywnych dla podatnika skutków, w szczególności skutków karnych skarbowych. Istotne jest jedynie sporządzenie wydruku zgodnie ze wzorem księgi...

czytaj więcej


zw. z VAT: Import - uszlachetnianie
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: art.45 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

8% VAT: PKWiU ex 20.15.3 - nawozy azotowe mineralne, z wyłączeniem cyjanamidu wapnia
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.59 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szukaj stawki VAT

2014.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1209/13-2/KC
     ∟(...) inne niż niebezpieczne zawierające metal,38.12.27 - Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne,ex 38.32.29.0 - Surowce wtórne z pozostałych metali -wyłącznie odpady i złom.W myśl art. 5a ustawy - towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w (...)

Więcej interpretacji do PKWiU 38.32.29.0


PKWiU 93.11.10.0 - precedens GUS z 2011 r.
     ∟usługi prowadzenia nauki pływania oraz nauki gry w tenisa przez pracowników zatrudnionych przez centrum sportu i rekreacji

Precedensy GUS


Zwrot VAT z państw UE


ZUS przedsiębiorców za 08/2014
661,92
270,40
55,07
987,39
716,99
270,40
55,07
1 042,46
ZUS nowe firmy za 08/2014
148,43
270,40
0,00
418,83
160,78
270,40
0,00
431,18
bez chorobowego z chorobowym

Wskaźniki


Dołącz do 33178 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

% VAT

PKWiU 2014 + STAWKI VAT

Klasyfikacja PKWiU ze stawkami VAT 2014. Odnośniki do stawek VAT nie zależących od PKWiU. Powiązania z KŚT, PKOB. Objaśnienia. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu. Wyszukiwarka kodów / symboli PKWiU. Wyszukiwarka stawek VAT.

282257

Interpretacji

podatkowych. Unikalne i dostępne jedynie na epodatnik.pl narzędzie wyszukiwania interpretacji podobnych do przeglądanej. Wygodne wyszukiwarki wg symbolu PKWiU, PKD, KŚT, PKOB, a nawet wg przepisu prawa podatkowego.

AMORTYZACJA

KŚT 2014 + amortyzacja

Klasyfikacja KŚT powiązana ze stawkami amortyzacji PIT i CIT określonymi w ustawach o podatku dochodowym. Wyszukiwarka KŚT. Objaśnienia. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu. Powiązania z PKOB oraz z PKWiU.